Nordeal on laenukliente ja hoiustajaid võrdselt

Nordeal on laenukliente ja hoiustajaid võrdselt

KURESSAARE KONTORI AVAMISEL: Nordea Panga Eesti juhatuse esimees Vahur Kraft (vasakul), Kuressaare linnapea Urve Tiidus ja abilinnapea Kalle Koov.

Nordea Panga Kuressaare kontori avamisest saab mööda neli kuud. Kuidas Nordeal on Saaremaal läinud? Oma Saar usutles Kuressaare kontori juhti Keili Kundi.

Nordea Pangal on Kuressaares esimesel neljal tegutsemiskuul hästi läinud – meid on üles leidnud nii eraisikud kui firmad. Mis eriti head meelt teeb, on see, et üsna võrdselt on meil laenukliente ja hoiustajatest kliente, kuna säästmine ja raha kasvatamine on Eesti pangandusmaastikul siiski veel võrdlemisi värske trend.

Konkreetseid kliente puudutav info on mõistagi kaitstud pangasaladusega, kuid võib öelda, et meie kliendiportfellis on kuu-kuult kasvanud nii firmadest klientide, omavalitsuste kui ka eraklientide number.

Miks peaks klient valima Nordea panga?
Selleks et klient tunneks, et pank on tema nõustaja finantsküsimustes, niisamuti nagu arst on meie partner ja usaldusisik tervise alal või ehitaja ehituse vallas, peab pangal olema aega ja tahtmist klienti kuulata ja talle personaalselt läheneda.

Eks igal pangal ole oma lähenemine, kuidas klienti hoida ja talle positiivseid kogemusi pakkuda, kuid omalt poolt teeme endast parima, et pakkuda kliendile aega ja tähelepanu.

Samuti paneme suurt rõhku kliendi nõustamisele – et klient teeks enda vajadusi ja võimalusi arvestavaid valikuid, peab klienditeenindaja tema isiku vastu siirast huvi tundma ja sellest lähtuvalt professionaalset nõu andma.

Seega on kontori avamisel Vahur Krafti välja toodud nõustamise olulisus meie jaoks jätkuvalt väga kõrgel kohal. Oma kolme töötajaga pakume täna saarlastele nõu nii hoiustamise ja investeerimise kui ka finantseerimise ehk laenude vallas. Lisaks oleme alati valmis oma kliente abistama igapäevaste pangatoimingute tegemisel.

Kindlasti on panga suureks lisaväärtuseks ka see, kui mõeldakse globaalselt, ent tegutsetakse lokaalselt. Nordea pikaajaline rahvusvaheline kogemus võimaldab kasutada läbiproovitud ja edukaks osutunud võtteid ja tegevusstrateegiat ning pakkuda turvalist tegevuskeskkonda.

Spetsialistide hinnangul on majanduses praegu keerulised ajad. Mida see pangandusele, sealhulgas Nordea Kuressaare kontorile tähendab?
Kohalikul tasandil näeme samu trende, mis Eesti ja Põhjamaade panganduses üldiselt. Kindlasti on kliendid muutunud panga valikul nõudlikumaks ning oma rahaasjade korraldamises ollakse üsna teadlikud. Tänastes tingimustes on klientide jaoks oluliseks väljakutseks, kuidas oma rahaasju ikkagi nutikalt korraldada – näiteks kuidas hoiduda laenuraskustesse sattumisest või kuidas teenida kõrge inflatsiooni taustal oma kõrvalepandud säästudele lisa.

See seab omakorda pankadele kõrgemad nõudmised ning jällegi on panga muude rollide kõrval ülioluline nõustamise pool. Inimesed soovivad varasemast veelgi suuremat kindlust, et nii investeerides kui laenu võttes ja kodu ostes tehtaks õigeid valikuid. Seetõttu kaalutakse oma otsuseid hoolikalt ning räägitakse see läbi ka pangatöötajaga.

Poliitikud on juhtinud eestlaste tähelepanu sellele, et laenatakse liiga palju, vahest mõtlematultki. Milline on teie tähelepanek saarlastest klientidega?
Nordea praeguse kogemuse põhjal võib öelda, et saarlasest kliendid mõtlevad ja kaaluvad oma võimalused enne laenu võtmist hoolikalt läbi, mis tähendab, et kergekäelise laenamise tendentsi me siin piirkonnas täheldanud pole. Samas on meie ajalugu Kuressaares veel liiga lühike, et saaks antud teemat sügavuti analüüsida.

Küll aga võib öelda, et väga paljud kliendid on andnud meile tagasisidet, et meie laenutingimused on tõepoolest väga paindlikud ja nende soovidele vastavad.

Kindlasti võib öelda, et paljud saarlased on oma rahaasjade korraldamisel nutikad ja osavõtlikud.

Eelnimetatud faktid, et meie klientide seas on laenajate kõrval ka väga suur hulk hoiustajaid või et mistahes finantsotsuste tegemisel soovitakse pangatöötajaga põhjalikult oma finantsplaan läbi mõelda, räägivad enda eest.

“Tahame sõbralike pangandusametnikena võita saarlaste südamed,” rõhutas Nordea panga juhatuse esimees Vahur Kraft Kuressaare kontori avamisel. Kas see on õnnestunud?
Mulle tundub, et paljud meie kliendid on rahul meie sõbraliku teenindusega, aga ega loorberitele ei saa pikutama jääda – meie eesmärgiks on saada veel rohkem rahulolevaid kliente ja pakkuda kõikidele meeldivat teenindust ja professionaalset nõu.

Suvel käib saarel Põhjamaadestki palju turiste. Kas nemadki leiavad Kuressaares Põhjamaade suurima panga kontori üles?
Kui, siis milliseid teenuseid siin välismaalastele osutate?

Praeguses põgusa nelja kuu jooksul on meid külastanud juba päris paljud Põhjamaade kliendid.
Peamiselt soovivad nad vahetada valuutat, kuid tihti tullakse ka niisama uudistama, milline on siinne Nordea kontor.
Ühtlasi pakume Põhjamaadest tulnud klientidele lisaks tavapärastele pangateenustele ka spetsiifilisemaid – näiteks saavad nad oma Soome kontolt raha välja võtta jne.

Sisseelamise aeg saab läbi. Millised on teie ootused ja lootused Saaremaal?
Ka meie ootused ja lootused on otseselt seotud klientide ja nende rahuloluga.
Kontori juhatajana olen mina väga õnnelik, kui suudame olla Saaremaa ja Muhumaa inimeste jaoks professionaalseks partneriks pangaasjade ajamisel.

Print Friendly, PDF & Email