Bussiliiklus teelahkmel (3)

Bussiliiklus teelahkmel

 

Bussiliiklus on viimasel ajal kirgi üles kütnud ja seda mitte asjata. Maavalitsus on sundolukorras, sest senises mahus bussiliinide jätkumiseks riigil raha ei ole.

Ühistranspordi küsimusi kui kohaliku elu jaoks olulise tähtsusega teemat saab lahendada ainult osapoolte koostöös ning erinevaid võimalusi läbi kaaludes.

Kes korraldab bussiliiklust?

Ühistranspordi seadus jagab vastutuse kaheks: maakonnaliine korraldab maavalitsus ja kohalike omavalitsuste liine kohalik omavalitsus. Vastutus on mõlemale osapoolele ühesugune. Senini on tänu riigi ja maavalitsuse poolsele panusele paljud omavalitsused saanud kasutada ainult riigi poolt pakutavat teenust ilma omalt poolt ühistranspordi korraldamisse panustamata.

Ma ei heida sellega omavalitsustele midagi ette – kui riigi võimalused on suuremad, siis keskselt korraldatud transpordisüsteem oli ja on efektiivsem, samuti on senini jätkunud selleks vahendeid. Maavalitsuse vastutus seisneb maakondlike liinide käigushoidmises – maakondlik liin peab toimima vallakeskuste või suuremate asulate ja maakonnakeskuse vahel.

Raha paneb rattad käima

Raha bussiliikluse toetuseks on senini tulnud põhiliselt kahest allikast: riigilt riikliku toetusena ja sõitjatelt piletituluna. Osa piletitulu tuleb kohalikelt omavalitsustelt õpilaste ja pensionäride sõidu kompensatsioonina. Riigi panus on aasta-aastalt suurenenud ja see suurenes ka käesoleval aastal üle 40 %.

Kokku moodustab tänavune ühistransporditoetus Saare maakonnas 17 miljonit krooni. Kuid sellest ei piisa praeguse võrgu käigushoidmiseks senises mahus.

Kütuse hindade kallinemine ja bussijuhtide palkade tõus on käesoleva aasta toetuse tõusu ületanud. Maavalitsus on sundsituatsioonis, kus tuleb liine kärpida, et aasta lõpuni maakondlikud liinid toimiksid. Praegune kärbe ei jää sellel aastal viimaseks, neid kärpeid tuleb veel, kui kütusehind maailmaturul alanema ei hakka.

Kuidas bussiliiklust korraldada?

Senini on maakondlik bussivõrk olnud maakonna erinevates piirkondades väga erineva tihedusega ja selle põhjused on paljuski ajaloolised ning seotud nii varasema asustustiheduse kui ka näiteks okupatsioonivõimude väeosade paiknemisega.

Küsimus, mille maavalitsuse tõstatas, on omavalitsuste kaasamine omavalitsuse piires toimivate liinide käigushoidmisele, mis ei ole vajalikud Kuressaare ja vallakeskuse vahelise liikluse tagamiseks. Selleks on lihtsustatult kaks võimalust.

Esimene võimalus on panustada seniste liinide käigushoidmisesse. Teine võimalus on korraldada vallasisene bussiliiklus. Mõlemal juhul ei jäta maavalitsus omavalitsusi ühistranspordi murega üksi, vaid panustab riiklikku toetust omavalitsusliku liini käigushoidmisesse. Maavalitsus vajab omavalitsusi kui partnereid ühistranspordi korraldamisse.

Ühtlasi on maavalitsus algatanud ühistranspordi uuringu, mis kaardistab maakonna bussiliikluse vajadused ja annab ka optimaalse liinivõrgu, arvestab saarlaste vajadusi. Uuringu viivad läbi uuringufirma Positum eksperdid, kes on spetsialiseerunud rahvastikugeograafiaga seotud uuringute läbiviimisele.

Hea tahe kui edasiviiv jõud

9. juulil kohtusime koos maa- ja vallavalitsuse esindajatega Veere elanikega, keda maakondliku bussiliini kärpimine esimestena puudutab.
Kohtumisel jõuti järelduseni, et kõige parem Veere elanikele on kohaliku vallaliini käivitamine, kuid Kihelkonna vald võib loomulikult alternatiivina kaaluda ka panustamist senise liini käigus hoidmisesse. Mõlemal juhul on vajalik valla hea tahe oma elanike eest seista. Maavalitsus toetab liini kindlasti omapoolselt praegusel tasemel ehk nelja reisi maksumuse ulatuses nädalas.

Demokraatia tähendab rahva võimu ja see tähendab ka rahva õigust öelda sõna sekka oma elukeskkonna arengule. Esmane demokraatlik tasand on omavalitsuse tasand ja omavalitsuse ülesannete hulka kuulub ühistranspordi korraldamine.

Riigi poolt eraldatavas tasandusfondis on arvestatud valla elanike arvu ja kaugust vallakeskusest, nii, et ka vahendid selleks on riigilt eraldatud.
Edasi peab vallavanem tegema ettepaneku ja volikogu liikmed peavad otsustama, kuidas nad eraldatud raha kasutavad ning missugused valdkonnad on neile tähtsad.

Head tahet ootan ka kõigilt saarlastelt ja kutsun siinkohal üles ühistransporti senisest rohkem kasutama – mida suurem on piletitulu, seda vähem on põhjust rääkida busside vähesest täituvusest ja seejärel bussiliini sulgemisest.

Print Friendly, PDF & Email