Noortaluniku starditoetust saab neli saarlast (1)

95 Eesti noortaluniku saavad juulikuu jooksul PRIA-st starditoetust, väljavalitute hulgas on ka neli Saaremaa noort põllumajandustootjat.

“Sattusin põllumajanduse juurde 4–5 aastat tagasi, enne seda olen olnud linnamees,” ütles Oma Saarele Eikla lähistel Kaubi külas lambakasvatusega tegelev Ivo Lepik, kellele määrati 625 864 krooni starditoetust lambakasvatuse edasiarendamiseks.

Enne Saaremaale talu ostmist elas Ivo Lepik perega Kuressaares ja pärast seda viis aasta Tartus, kus tegeles turismi ja toitlustusega. Esmalt oli mehel talus kaheksa hektarit maad ning mõned lambad maastikuhoolduseks. “Eelmine aasta sai selgeks, et kui teha, siis suurelt,” lausus Lepik.

Praeguseks on tal rendimaid kokku 145 ha ja koos talledega 150-pealine lambakari. Plaan on maad juurde võtta ning suurendada karja 500 lambani. Karja suurendama sunnib ka toetusega kaasnenud kohustus, mille kohaselt peab toetuse saaja põllumajanduslik käive moodustama viie aasta pärast 80 protsenti tema majandustegevuse käibest ja olema samas suurusjärgus toetuse suurusega.

“See on väga rakse tingimus, mida karja suurendamata pole võimalik täita,” rääkis Lepik, kes lisaks lambakasvatusele pakub ka erinevaid põllumajanduslikke teenuseid.

Saareremaa Ökoküla tegevjuht Koit Kull peab Ivo Lepikut väga aktiivseks ja uuendusmeelseks lambakasvatajaks. “Hakkas mõne lambaga pihta ja areneb edasi väga kiiresti,” ütles Kull. “Minu meelest ta on üks väga tubli ja tõsiseltvõetav mees, pealegi laia silmaringiga.”

Lümanda valla tuntud talunike Vaino ja Helju Tarkmeele tootmise üle võtnud poeg Raivo Tarkmeel sai samuti starditoetust 625 864, talle kuuluv OÜ Kotlandi-Kadaka tegeleb 35-pealise piimakarja kasvatamisega. Raivo Tarkmeel ei olnud aga kindel, kas ta ka tulevikus talunikuks jääb.

“Selle talupidamisega on ikka tükk jama ka, tööd on palju,” tunnistas Kotlandi küla noor taluperemees. “Seni olin emal-isal abiks, aga nüüd peremeheks olles on muret rohkem,” lisas ta.

Saare maakonnast said starditoetust veel kartulikasvataja Jaan Kaju (100 000 krooni) ja mesinik Tõnu Lempu (625 864 krooni). Saaremaalt laekus kokku 15 noortaluniku toetuse taotlusprojekti.

Eestist kokku laekus PRIAsse esimeses taotlusvoorus 255 taotlust (13 polnud abikõlbulikud), mille raames taotleti 150 miljoni krooni hüvitamist. Meetme esimese taotlusvooru eelarve on 56 miljonit krooni, millest jätkub 95 parima projekti rahastamiseks. Kellele esimesel korral raha ei jätkunud, saab taotluse uuesti esitada käesoleval sügisel järgmises taotlusvoorus. Kogu programmperioodiks on meetme eelarves raha kokku 185 miljonit krooni.

Noore põllumehe toetus on mõeldud stardirahaks kuni 40-aastastele alustavatele põllumajandusettevõtjatele, kes pole põllumajanduses tootmisega tegelnud kauem kui 18 kuud ning kel on põllumajanduslik eriharidus või kes omandavad selle 36 kuu jooksul. Noore taluniku toetuse maksimaalne suurus on 625 864 krooni ja seda võib saada üks kord meetme programmperioodi jooksul (2007–2013).

Print Friendly, PDF & Email