Tallinna poiss läheb Ruhnu haridust nõudma (1)

Vaikselt keset vahuseid laineid uinuv Ruhnu saar meelitab ikka ja jälle inimesi saarele oma lihtsa, rahuliku ja sõbraliku olemusega. Uut õppeaastat vaid kümne õpilasega alustav Ruhnu põhikool tervitab sügisest oma õdusas koolimajas ainsat lõpuklassi õpilast Gerti. Poissi ei ühendanud saarega siiani aga midagi. Gert saabub Ruhnu Westholmi Gümnaasiumi kaheksandast klassist ja alustab Ruhnu saarel uut elu.

Mais hakkas Gert endale Ruhnus uut kodu otsima. Heade ruhnlaste abiga elamispind ka leiti. Poisile hakkab öömaja pakkuma Kase talu puhkemaja. Uues kodus pakutakse Gerdile kokkulepitud tasu eest oma tuba ja sööki. Sügisel astub Gert pisikesse paati ja sõidab Ruhnu. Temast jäävad maha pere ja sõbrad. Mitme tunni väsitava paadisõidu kaugusele.

Noort poissi ajab kaugele pisikesele saarele ei miski muu kui haridus. Gerdi ema sõnul ei sobi pojale suured klassid. Inimesed on erineva isikupäraga ja Gert ei sobi suurde klassi, paraku on aga Eesti haridussüsteem praegu täiesti korrast ära, lisab ema.

“Õpilased pannakse õppima karjakaupa,” ütleb Gerdi ema. Poiss aga soovib põhikooli korralikult ära lõpetada ja siis edasi õppima minna. Pojal on soov tulevikus õppida Tallinna Polütehnikumis IT-eriala. Ilusate plaanide teostamiseks peab Gert aga kooliga asjad korda saama ning pere usub, et just pisike Ruhnu kool oma individuaalse lähenemisega on poisile parimaks õppekeskkonnaks.

Ruhnu põhikoolis on varemgi õppinud suurtest koolidest tulnud õpilasi, kes soovivad oma haridusteed senisest paremini jätkata. Gerdi ema sõnul oli ta Ruhnu koolist palju head kuulnud. Kooli kiitis ka Gerdi abiõpetaja, mis sai oluliseks argumendiks uue kooli valimisel.

Ruhnu põhikooli direktor Ants Pirso kiidab kõiki varem Ruhnu tulnud õpilasi. Pirso sõnul on õppureid olnud nii Kuressaarest, Tallinnast, Hiiumaalt kui ka Tõstamaalt. Eelmisel aastal oli direktor sunnitud kaks sooviavaldust Kuressaarest tagasi saatma, kuna õpilastele ei suudetud leida elupaika. Praegu käivad jõupingutused Ruhnu uue kooli rajamiseks. Esmajoones vajatakse Pirso väitel uut võimlat ja ka õpilaskodu, kuna soovijaid tõepoolest jagub.

Eelmisel aastal Ruhnu kooli lõpetanud Jarko ütles, et Ruhnu kool muutis tema suhtumist õppimisse. Jarkol oli raskusi Kuressaare vanalinna koolis ja ta siirdus Ruhnu õppima seitsmendas klassis. “Ma ei teadnud isegi, kus Ruhnu asub,” meenutab Jarko koolivahetuse aega. Jarko kiidab Ruhnu kooli rahulikku õppekeskkonda, öeldes, et kogu kool oli nagu üks pere. Seal sai tõesti asjadest aru, mitte nagu suures koolis, kus istud klassinurgas ja ei tee mitte midagi, lisas Jarko.

Print Friendly, PDF & Email