Sihtasutus Saaremaa Turism plaanib uut Saare- ja Muhumaa kataloogi (1)

Sihtasutuse Saaremaa Turism liikmed said kokku Saaremaa Hotellis ja tegid tulevikuplaane väljaantava kataloogi “Saaremaa ja Muhu 2009” ning messidel osalemise küsimustes, teatas sihtasutuse pressitöörühma liige Anu Lomp Oma Saarele.

“Koosolekul otsustati esitada tellimus turismikataloogi tootmiseks varasemale koostööpartnerile OÜ Saar ja Truuväärt ning valmimistähtajaks määrati vastavalt erinevatele keeltele käesoleva aasta oktoober-detsember,” tutvustas Lomp plaane, lisades, et uudisena lisandub varasematele keelevalikutele juurde leedu keel, kuna viimastel aastatel on märgata väga olulist Leedu turistide arvu kasvu maakonnas.

Lisaks on esmakordne osalemine Leedus toimunud turismimessil sel kevadel andnud nii head tagasisidet, et SA Saaremaa Turism planeerib seal osaleda edaspidigi ning teha üldiselt rohkem teavitustööd Leedu turul. Koos kataloogi väljaandmisega planeeritakse avada ka kataloogipõhine internetilehekülg.

Lomp rääkis, et 2010. aasta kataloogi tegemiseks otsustati välja kuulutada konkurss, leidmaks uusi ideid kataloogi täiustamiseks. Samaaegselt kataloogi tegija konkursiga kuulutatakse välja ka Saaremaa ja Muhu teemaline fotokonkurss vajaliku pildimaterjali kogumiseks. Mõlema konkursi tingimused töötatakse välja sügisel ja need kuulutatakse välja esialgsete plaanide kohaselt 2008. aasta lõpus.

Lisaks Leedus Vilniuses toimuvale turismimessile osaletakse sel ja tuleval aastal veel Peterburi, Helsingi, Riia, Tallinna ja Berliini vastavatel üritustel. Lomp ütles, et võimalusel korraldatakse koos messidel osalemisega vastavate maade Eesti välisesindustes Saaremaa-teemaline üritus, tutvustamaks siinseid turismivõimalusi.

SA Saaremaa Turism liikmeskonna moodustavad majutusettevõtjad kogu maakonnast, Kuressaare suuremad spaahotellid, Saaremaa reisikorraldajad ja kaks transpordiettevõtet, kokku 14 liiget. SA liikmed on juba aastaid esindanud piirkonda eri maade turismimessidel, andnud välja turistide seas populaarset turismikataloogi ”Saaremaa ja Muhu” ning osalenud pidevalt erinevates töögruppides, mille eesmärk on olnud Saaremaa turismielu edendamine.

Print Friendly, PDF & Email