Kodanikuliikumine kutsub metsamehi teatama halvast kohtlemisest

Kodanikuliikumine Päästkem Eesti Metsad kutsub Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) reformi käigus töö kaotanud metsamehi teatama kodanikuliikumisele RMK-poolsest halvast kohtlemisest.

“Paljud RMK töötajad on kodanikuliikumise poole pöördunud ja palunud abi töölepingute pikendamisel ning RMK juhtkonna vastu, kes koondamisel on agressiivselt käitunud. Soovime teada, kui ulatuslik see probleem tegelikult on,” ütles Päästkem Eesti Metsad juhatuse liige Lauri Läänemets.

“Kui RMK-poolne pahatahtlik käitumine osutub ulatuslikuks, reageerime sellele kindlasti. Tagame kõigile pöördujatele konfidentsiaalsuse,” täiendas Läänemets.

RMK reformi tulemusena koondatakse tänasest (1. juulist) 193 inimest. 50 inimest neist jääb kodanikuliikumise andmetel kokkuleppel RMK-ga vanaduspensionile, et vähendada ametlikult koondatavate arvu.

Sellekohast lisainfot annab Lauri Läänemets kodanikuühenduse Päästkem Eesti Metsad. Lauri Läänemetsa telefon 513 9037.

Print Friendly, PDF & Email