Tasuta parkimine toimib Kuressaares viperusteta (7)

Tasuta parkimine toimib Kuressaares viperusteta

LIIKLUSMÄRKIDE EIRAJAD: Kolmapäeval parkis Lasteaia tänava selles servas, kus parkimine on keelatud, kolm autot. Politsei sõnul pole see seotud prii parkimisega, kuna selliseid rikkujaid on alati olnud.

Juuli alguses saab Kuressaares täis kaks kuud tasuta parkimist. Tasulise parkimise lõppedes oli nii neid, kes uut süsteemi kahe käega pooldasid, kui selle vastaseid, kes kartsid, et prii parkimine toob kesklinna suure autodevoo ning muudab inimesed sõidukite seiskamise koha suhtes hooletuks.

Kuressaare abilinnapea Urmas Sepp ütles, et seni on tasuta parkimise süsteem toiminud. “Negatiivset kriitikat pole minu kõrvu jõudnud, pigem on inimesed ikka kiitnud,” lisas Sepp. Peamiseks probleemiks on Sepa arvates täis parklad ja liiklusmärkide eiramine. Viimane on Sepa sõnul aga pidev probleem, mis suureneb just suvel, kuna võrreldes talvise ajaga on liikluskoormus linnas suurem.

Sama arvas ka Kuressaare politseijaoskonna korrakaitsetalituse vanemkomissar Kaido Vahter. Tema hinnangul ei ole liiklusmärkide eiramine ja tasuta parkimine omavahel seotud. “Tahtlikke valesti parkijaid on alati,” kinnitas ta. Vahteri sõnul on parkimisel liiklusmärkide eirajate hulgas kõige enam välismaalasi, kes märkide lisateadetetahvlitest lihtsalt aru ei saa. Küll aga leidis Vahter, et suvi on prii parkimise katsetamiseks veidi vale aeg.

Rikkujaid on, aga mitte ülemäära

Linnas igapäevaselt autoga liiklev Mart Hansen ütles, et valesti parkijaid linnas küll on, kuid üldiselt töötab tasuta parkimine väga hästi ning liikluskultuur on hea. Hansen arvas, et inimesed panevad Kuressaares pisivigu lihtsalt rohkem tähele kui suuremates linnades.

Autojuht Tiina tasuta parkimise suhtes aga nii optimistlik pole. Naine sõnas, et kui maksma ei pea, pargitakse linnas kõik augud täis ning tekitatakse sellega lausa liiklusohtlikke olukordi.

Nimelt sõitis Tiina kolmapäeva õhtul mööda Lasteaia tänavat, kus parkimist keelaval alal seisnud autod juhi vaadet varjasid. Kõrval asuvalt mänguväljakult jooksis laps auto ette ning pääses napilt õnnetusest. “Kui bussi poleks ees olnud, oleksin last juba varem näinud,” kommenteeris Tiina. Vaid mõni minut pärast liiklusohtlikku olukorda ilmus sama bussi tagant välja teine laps tõukerattaga. “Nägin kahe minuti jooksul kahte ohtlikku situatsiooni,” ütles naine. Tema arvates võiks kõrgendatud riskiohuga kohas kasutusel olla karmimad kontrollmeetmed.

Kuressaare politseijaoskonna vanemkomissari Aare Alliku hinnangul pole aga antud juhtumi puhul küsimus tasuta või tasulises parkimises, vaid linnaplaneerimises. “Näiteks sinna Lasteaia tänavaküljele võiks ju paigutada lilleklumpe, et inimesed visuaalselt näeksid, et parkida ei saa,” arutles Allik.

Alliku hinnangul on Kuressaares parkimise osas asi küll käest ära, kuid liiklusmärkide eiramisega seotud rikkumiste hulk pole tema andmeil oluliselt suurenenud. Ka korrakaitsetalituse vanemkomissar Kaido Vahter tõi välja, et politsei saab eraisikutelt, kes teatavad valesti parkijatest, keskmiselt üks-kaks kõnet päevas. Liiklusmärkide eirajaid märkavad ka politseinikud ise.

Karistamine on keeruline

Kuna Kuressaares ei toimu autode sundteisaldamist ning pole parkimiskontrolöre, siis on politseijaoskonna vanemkomissar Alliku kinnitusel valesti parkijate silmamine politsei tööülesanne. Kui keelatud alal parkivas autos viibib juht, juhitakse tema tähelepanu valesti parkimisele või määratakse rahatrahv kuni 3000 krooni. Trahvi saab Kuressaare politseijaoskonna infojuhi Kristi Mägi sõnul määrata nii politsei kui ka kohalik omavalitsus.

Kui juhti autos ei viibi, ei saa politsei vanemkomissar Alliku sõnul sisuliselt midagi ette võtta. “Politsei auto juurde ootama ei jää,” ütles Allik. Kristi Mägi sõnul toimis asi varem nii, et politseinikud tuvastasid auto omaniku sõiduki numbrimärgi järgi ning helistasid ja teavitasid valesti parkimisest. Tänaseks seda teavitamisviisi enam ei kasutata, kuna politseinike telefoniarved kasvasid liiga suureks.

Print Friendly, PDF & Email