Nasva külas hakatakse rajama ühisveevärki

Keskkonnainvesteeringute keskus eraldas 6,3 miljonit krooni Nasva küla veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise I etapi töödeks, mille käigus saab ühisveevärgi umbes kolmandik Nasva elanikest.

Kaarma valla ehituse peaspetsialist Peeter Arikas ütles Oma Saarele, et tööde käigus saab ühisveevärgi umbes kolmandik ligemale 400 elanikuga Nasva asulast ja Nasva kauplus.

Projekti kohaselt pannakse torustik paremale poole Sõrve maan-teed (linna poolt tulles) Nasva jõe linnapoolsesse külge. Koos valla omaosalusega läheb torustiku paigaldus maksma umbes seitse miljonit krooni. Tööd algavad tänavu ja lõpetatakse ilmselt 2009. aastal suve lõpuks.

Peeter Arikase sõnul katab KIK-i eraldatud summa pool kogu Nasva küla kanaliseerimiseks vajaminevast rahast. “Oleme taotlenud Nasvale raha mitme aasta jooksul ja korduvalt. Nüüd jagasime oma taotluse KIK-i nõudmisel mitmesse etappi,” rääkis Arikas.

Torutööde II etapp näeb ette Nasva jõe Sõrve poolse külje elamute liitmist ühisveevärgiga, kuid mingit garantiid projekti rahastamiseks KIK-i vahenditest ei ole.

KIK-i nõukogu jagas keskkonnaprogrammi 2008. aasta II taotlusvooru raames Saare maakonnale kokku 41,4 miljonit krooni. Toetust sai 18 projekti. Suurima toetuse – 28,6 miljonit krooni – sai Saaremaa Prügila OÜ jäätmejaama ehituseks Kudjapele.

Print Friendly, PDF & Email