Riigikogu saarte ühendus tahab saarte seadust (5)

Riigikogu saarte ühendus tahab saarte seadust

SÕJALAEVAD SAAREMAA SADAMASSE: Üks lennukaid ideid, mis riigikogu saarte ühenduse ümarlaual välja käidi, oli mereväe toomine Saaremaa Sadamasse. Korra on Saaremaa Sadamas ka sõjalaevu nähtud – 2006. aasta mereparaadi aegu.

Sel nädalal kohtus riigikogu saarte ühendus regionaalminister Siim-Valmar Kiisleriga, et arutada saarte seaduse vajalikkuse ja võimalikkuse üle. Ümarlaua kokkukutsumise mõte oli algatada laiem diskussioon ning riigikogulased ei olnud kokkusaamisel lennukate ideedega kitsid.

Ühendust juhtiv Imre Sooäär nentis, et kuna paljudel teistel Euroopa Liidu riikidel on saarte kaitseks loodud oma seadus, oleks sellist seadust vaja ka meil, sest püsiasustusega väikesaarte seadus ei taga suuremate saarte sotsiaalmajanduslikku kaitset ja püsiasustuse kestmajäämist saartel laiemalt.

Saarte ühendus leidis, et kahte saarte seadust Eestile vaja ei ole, kuid selleks, et kõik plussid-miinused saaksid ilusasti kirja, otsustati tellida vastav uuring riigikogu kantseleilt.

Sooäär ise andis riigikogu saarte ühendusele lühiülevaate möödunud nädalal Kuressaares toimunud arvamusliidrite kohtumisest, kus toodi välja peamised murepunktid ja väljakutsed, mis saarte ees täna seisavad. “Üks suuremaid probleeme oli saartel püsiasustuse kestmajäämine, kuna saarte elanikkond väheneb kiiresti iga aastaga,” märkis Sooäär, tehes kokkuvõtteid läinud nädalal kuuldust.

Riik peab saarele tagasi tulema

Ümarlaual pakkusid riigikogu liikmed välja ka lennukaid ideid, kuidas peatada suuremate saarte elanike väljavoolu näiteks riigistruktuuride saartele viimisega, sest siiani on avaliku sektori töökohti saartel järjest kaotatud.

Aivar Riisalu märkis, et täna tuleks riik saartele tagasi tuua: “Näiteks väga vähe kasutatud Saaremaa süvasadam võiks kasutust leida Eesti mereväe poolt. Samuti otsitakse ammu uut maja mereakadeemiale. Miks ei võiks mereakadeemia olla mereriigis Saaremaal?”

Kõlama jäi ka ettepanek tuua maksulised hooldekodud saartele, et vanurid saaksid puhata elamisväärses keskkonnas looduslikult kaunis kohas.

Lisaks räägiti ülikoolihariduse tagamise vajadusest, see hoiaks noori saartel ja tooks koguni juurde. Kõik need ja paljud teised ideed aitaksid elanikkonna väljarännet saartelt pidurdada ja looksid juurde ka uusi töökohti noortele. Selleks oleks aga vaja vastavat seadusandlust, rääkis Sooäär Oma Saarele.

EL näeb saartele ette eristaatuse

Saarte ühenduse esimehe sõnul on nüüd, kus Lissaboni leping on riigikogus ratifitseeritud ja selle alusdokumendis on ka toetus saarelistele aladele selgelt sõnastatud, vaja ka Eesti riigi poolseid samme astuda saarte majandus- ja elukeskkonna jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Sooäär nentis, et Lissaboni lepingu alusdokument ütleb, et Euroopa Liidus valitsevad piiriülestel, mäestikualadel ja saartel püsivad ebasoodsad looduslikud või demograafilised tingimused ja selleks, et tagada EL sees harmooniline areng, tuleb neid piirkondi toetada.

“Seega näeb ka Euroopa Liit ette saarte eristaatuse,” toonitas Sooäär, lisades, et ei ole mingi saladus, et elu saartel on kallim, kõik eluks vajalikud teenused tulevad raskemalt kätte, puudub 24-tunnine ühendus maismaaga, majanduskeskkond on ebasoodne jne, jne.

Saarte seadust ei saa teha kabinetivaikuses

Minister Kiisler märkis kohtumisel riigikogu liikmetega, et tema poolt on valmisolek saar-te seadusega töötamiseks olemas, kui leitakse selle vajalik sisu, mis tõesti saarte elu-olu parandab.

“See ei saa olla eelnõu, mis kirjutatakse kokku kabinetivaikuses mõne ametniku poolt,” lausus minister. “Initsiatiiv peab tulema riigikogu saarte ühenduse ja saarte elanike endi poolt. Selles osas oodatakse ka saarte esindusorganisatsioonide ja omavalitsuste arvamusi.”

Kohtumisel osales ka Saare maavanem Toomas Kasemaa, kes toonitas saartel elukvaliteedi tõstmise ja koolihariduse kättesaadavuse vajadust ja kutsus samuti saarte seaduse loomist toetama. Seda, et saarte seadust oleks vaja, kinnitas enamik saadikurühma liikmeid. Arutelu võimaliku saarte seaduse üle jätkub 27.–28. juunil Hiiumaal, kus tuleb kokku järjekordne Eesti Saarte Kogu.

Print Friendly, PDF & Email