Kuressaare gümnaasiumi õpetajad “Õppimislugude” konkursil edukad

Tiigrihüppe sihtasutuse “Õppimislugude” konkursil võitsid auhinnalised kohad kõik Kuressaare gümnaasiumist osalenud tööd.

Tegemist oli konkursiga, kus õpetajaid kutsuti jagama oma õpetamistarkust teistega, milleks valiti üks teema vastavas õppeaines ning filmiti, kuidas õpetaja seda õpetas. Vahendid, meetodid ja koht olid õpetaja valida.

Kuressaare gümnaasiumi õppealajuhataja Maidu Variku sõnul oli projekti üheks eesmärgiks propageerida õpetajate ja õpilaste seas tehnoloogiavahendite kasutamist õppetöös, et leida huvitavaid tehnilisi võtteid ja meetodeid. Tema hinnangul olid KG tööd edukad eelkõige sellepärast, et need olid selge sõnumi ja konkreetse väljundiga.

Konkursil teise koha vääriliseks tunnistatud Sirje Kereme loodusõpetuse tunni videos “Meie linna park” arutasid õpilased, kuidas näidata, millist rolli täidab park meie kõigi elus, mida see tähendab inimeste tervisele, keskkonnale, majandusele ning loomadele ja taimedele. Lõpuks tegid õpilased nende ideede põhjal esitlused ja arutasid nähtut-kuuldut.

Sirje Kereme kolmandale kohale tulnud loodusõpetuse tunni video teemal “Jätkusuutlik areng” näitas, kuidas õpilased otsisid lahendusi, mida kasulikku saab teha prügist ja jäätmetest, kuidas neid ära kasutada. Lõpuks tehti neist asjadest näitus.

Samuti kolmandale kohale tulnud videos “Loomad ja linnud“ õpetaja Ellen Kase vene keele tunnist said õpilased Saaremaa muuseumis filmida oma venekeelseid ettekandeid seal eksponeeritud loomadest.

Projektis osales 60 kooli üle 80 tööga ning välja anti 4 esimest, 9 teist ja sama palju kolmandaid kohti. Kõik esitatud tööd koguti aadressil http://oppimislugu.blogspot.com asuvasse Õppimislugude ajaveebi.

Print Friendly, PDF & Email