Ametikool saab EL tõukefondidelt ligi 46 miljonit krooni

Vabariigi valitsus kinnitas eile kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamise investeeringute kava aastani 2013. Kuressaare ametikool saab esialgsetel andmetel Euroopa Liidu struktuurifondidelt ja riigilt investeeringuteks kokku 45,8 miljonit krooni.

Aprilli algul esitas ametikool haridusministeeriumile kuus projektitaotlust kogusummas veidi üle 100 miljoni krooni. Ametikooli teabejuhi Taavi Tuisu sõnul rahuldati esialgseil andmeil neli taotlust, millega kool soovib laiendada tislerite õppetöökoda, soetada töökodade uut sisseseadet, renoveerida õppesõiduautode harjutusplatsi ning teha Kohtu tänava võimla- ja laohoonest ettevõtlusalade õppebaas. Samuti soovitakse rajada linna teeninduserialadele kohandatud õppeklassid ning renoveerida Upa õppehoonet.

Tuisu sõnul jäid rahuldamata IT-süsteemide kaasajastamise ja Upa õpilaskodu laiendamise projektid.

Tuisk lisas, et kuna kool pole ametlikku kinnitust projektitaotluste rahuldamise kohta saanud, siis ei tea ta hetkel ka täpsemalt öelda, millises mahus ja millal ametikooli edasist arendamist jätkatakse.

Tõukefondi esimeses etapis aastatel 2004–2008 sai Kuressaare ametikool toetust 65 miljonit krooni. Tuisu sõnul on tänu sellele ametikooli infrastruktuur ja õppetöökojad mitme teise Eesti kutsekooliga võrreldes suhteliselt heal tasemel.

Print Friendly, PDF & Email