Uuele tänavale võib kerkida adventistide koguduse saal

Kuressaare linnavalitsus võttis vastu ja suunas avalikustamisele Uus tänav 45 detailplaneeringu, mille järgi peaks kõnealusel aadressil juba olemasoleva hoone juurdeehitisena kerkima seitsmenda päeva adventistide uus, umbes 50-kohaline koguduse saal.

Praegu Uus tänav 45 kinnistul asuvad abihooned lammutatakse ja kavandatav juurdeehitus on ette nähtud olemasoleva elamu pikendusena Uus tänav 47 kinnistu suunas. Arhitektuuriliselt tuleb juurdeehituse kavandamisel lähtuda olemasolevast hoonest ja Uue tänava aedlinna miljööst, kus tooni annavad peamiselt 1,5-korruselised väikeelamud.

Kuna kavandatava juurdeehitise näol on tegemist koguduse saaliga, kus korraldatakse ühisüritusi, tuleb hoone arhitektuurilise ilme kujundamisel pöörata tähelepanu privaat- ja avaliku funktsiooni kujunduslikule eristumisele.

Detailplaneeringu avalik väljapanek linnavalitsuses ja linnavalitsuse koduleheküljel kestab kuni 9. juulini.

Print Friendly, PDF & Email