Liivi lahes on räime rohkem

Kalateadlaste viimase kalavarude hinnangu kohaselt on räime hulk Eesti rannikuvetes kasvanud peaaegu veerandi võrra, kuid jääb endiselt alla pikaajalisele keskmisele tasemele.

Eesti Päevaleht kirjutas, et kõige rohkem on kasvanud räimede hulk Liivi lahes ning kalade arv on suurenenud ka Hiiumaa ja Saaremaa rannikul.

“Selles piirkonnas on räimevarud viimastel aastatel kasvanud ning pikaajalise keskmise tasemest jääb nende hulk praegu kümne protsendi jagu allapoole,” rääkis Eesti mereinstituudi teadur Olavi Kaljuste.

Kilude hulk on Eesti kalavarusid puudutava ülevaate kohaselt Läänemeres tervikuna vähenemas, kuid Eesti majandusvetes on kiluvarude seis teadlaste hinnangul siiski endiselt väga hea. Üldise langustendentsi põhjuseks peavad nad 2004. ja 2005. aastat, mil kiludel arvukaid põlvkondi polnud.

Mullu püüdsid Eesti kalurid Läänemerest veidi üle 51 000 tonni kilu, tänavuseks püügi-kvoodiks on 52 060 tonni. Välja püütud räimekogused jäid kilusaagist poole väiksemaks, ulatudes ametlikult 26 110 tonnini.

Angerjasaagid aga jäävad kalateadlaste hinnangul senisest väiksemateks, kuna nii Läänemeres kui ka Euroopas tervikuna on angerja noorkalade arvukus kahanenud. Ka on vähenenud lõhevaru. Liivi lahe, Väinamere ja Lääne-Eesti saar-te lääneranniku lõhesaagid on suhteliselt väikesed ning avamerepüük pea olematu.

Print Friendly, PDF & Email