Eesti projektbüroode liit ründab keskkonnaekspert Kristo Kiikerit

Eesti projektbüroode liit soovib Kristo Kiikeri väljavahetamist Kihelkonna valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi juhteksperdi kohalt, kuna Kiikeril puudub väidetavalt vajalik töökogemus.

Projektbüroode liidu tegevdirektor Mauno Inkinen teatas kirjas Saaremaa keskkonnateenistusele ja Kihelkonna vallale, et Kristo Kiikeril puudub keskkonnamõju strateegilise hindamiseks (KSH) vajalik vähemalt kaheaastane töökogemus üldplaneeringute koostamisel. Samuti leiab Inkinen, et Kihelkonna valla üldplaneeringu KSH ei ole koostatud professionaalselt ega sisalda peale seaduse ümberkirjutamise suurt midagi.

Seetõttu palub projektbüroode liit Saaremaa keskkonnateenistuselt nõuda töösse pädeva eksperdi kaasamist ja keelduda olemasoleva programmi heakskiitmisest. “Leiame, et eksperdi kriteeriumile mittevastavate inimeste kasutamine KSH eksperdina on turu solkimine ja tekitab ebaausat konkurentsi projekteerimisturul,” teatas Inkinen.

OÜ Consultare ekspert Kristo Kiiker ütles talle osaks saanud süüdistust kommenteerides Oma Saarele, et juhteksperdi pädevuse osas teeb järelevalvet keskkonnateenistus, kellele ta on oma haridust ja töökogemust tõendavad dokumendid esitanud juba seoses varasemate keskkonnamõju strateegilise hindamise programmidega. “Keskkonnateenistus peab mind pädevaks ja seadusele vastavaks keskkonnamõju strateegilisi hindamisi läbi viima,” lausus Kiiker.

Kiiker seostas tema ümber tekkinud poleemika ehitusturu jahtumisega, mistõttu on planeeringute ja keskkonna konsultatsioonifirmadel läinud raskemaks. “Mandri suurtele firmadele ei mahu pähe, et saarlased tegid ise konsultatsioonifirma, kes pakub sama teenust oluliselt soodsama hinnaga,” viitas Kiiker.

Saaremaa keskkonnateenistuse spetsialist Piret Lang ütles Oma Saarele, et tema esialgsel hinnangul on eesti projektbüroode liidu vaidlustuses küsitavusi. Piret Lang kinnitas, et Kristo Kiiker esitas oma pädevust tõendavad dokumendid juba seoses Orissaare aleviku ja sisemaa üldplaneeringu KSH programmiga ja seega ei ole keskkonnateenistusel alust tema kui eksperdi pädevuses kahelda.

Print Friendly, PDF & Email