Miks Mihkelson helistas Aegile? (3)

Olev Mihkelson ehitas omaniku käest luba küsimata üle teise eravalduse tee, mis on ebaseaduslik. Samuti nagu Nasva jõeharu Sampsoni jõele teetammi omavoliline ehitus Kaarma vallavalitsus palus ehitise ära koristada, keskkonnaministeerium aga ebaseadusliku vesiehitise peatada.

Mees aga palus aega õigusliku lahenduse leidmiseks 30. maini 2008.
Nüüd on pakutud tähtajad lõppenud ja ebamäärased seletused enda õigustamiseks antud. Üks tuttav Tallinnast olla nõu andnud, et tee valmis, ära kellegi käest küsi, hiljem keegi lõhkuma ikka ei hakka, kohtu poolt on ju kinnistule juurdepääsuluba antud.

Natuke napp õigustus omavolile. See ei meeldinud minule kui krundi omanikule, kelle maal tegutsetakse omavoliliselt. Panin ette sildi “Eravaldus”, aga sellest ei hoolitud. Kruusakoormad veeresid nagu BAM-il.
Tähistasin ära kohtu poolt plaanil märgitud juurdepääsu.

See omakorda ei meeldinud aga Mihkelsonile, et kõrvalmaa omanik võib ka omal maal midagi ette võtta. Läks ja tegi avalduse politseile, et teda takistatakse kaeve-ehitustöödel, kuigi tal puuduvad vastavad load. Helistas mulle konstaabel Aavik ja küsis, kas tunnen Mihkelsoni ja mis teil seal toimub.

Palusin tal tulla Nasvale, näitasin juurdepääsu, mis oli postidega tähistatud. Postid olid üles tõmmatud, panin need tagasi. Pidime just lahkuma, kui tuli ekskavaator. Konstaabel selgitas, et ilma maaomaniku loata ei või seal rasketehnikaga sõita. Mehel olevat aga tööandja, kes kõike korraldab, ja tema ei tea midagi.

Tuli siis kohale tööandja Mihkelson ja konstaabel selgitas, et lubadeta kaeve- ja ehitustegevus tuleb peatada ja üle naabri maa ei tohi lihtsalt rasketehnikaga sõita, veel vähem teostada seal ehitustegevust. Temale on lubatud vaid juurdepääs oma krundile. Veel andis konstaabel lugeda kirja, mille saatis keskkonnakorralduse asekantsler Harry Liiv.

Vastavalt looduskaitse seaduse §-le 37 lg 1 p 2 on Nasva jõe piiranguvööndi laius 100 m ja ehituskeelu vöönd p 4 alusel 50 m, igasugune ehitus selles tsoonis on keelatud. See ei meeldinud aga Mihkelsonile, kes küsis konstaablilt, kas sa Aegile helistasid, mina helistan.

Mõtlesin, et vallas ega keskkonnaministeeriumis Aegi-nimelist ei ole kohanud. On vaid sellenimeline isik, kes oli politseiameti peadirektor. Kas see oli mõeldud konstaabli ja minu ähvardusena? Siit selgub ka, miks Nasva jõe haru läks niivõrd hämaral moel eravaldusse, kuna on olemas seljatagune.

Arvi Tasa

Print Friendly, PDF & Email