Põllumehed kaaluvad piimatarne peatamist (2)

Maaleht, 8. juuni 2008

Eesti Põllumeeste Keskliit teatas, et on solidaarne Saksa põllumeestega madalate piima kokkuostuhindade vastu võitlemisel ja kaalub samalaadsete protestiaktsioonide korraldamist Eestis.

Aktsioonide käigus ei ole piima tööstustele tarnitud, vaid see on viidud energiakultuuride põldudele või joodetud sigadele.

Aktsioonide käigus on piimatootjad saanud kahju ligi 630 mln krooni, kuid ollakse valmis uuesti protestima, kui hinnapoliitika ei kujune vastavaks tegelikule majandusolukorrale.

Analoogiline olukord kokkuostuhindades on ka Eestis. Piima kokkuostuhinnad on langenud poole aastaga üle krooni, olles täna 1997. a tasemel. Kuid tootmiskulud on kasvanud vähemalt kahekordseks, mõnede sisendite osas, näiteks väetised, on hind tõusnud 3–4 korda.
Kauplustes aga, vaatamata kokkuostuhindade langusele, on piimahind jäänud peaaegu samaks.

Kui vanad Euroopa Liidu riigid, näiteks Soome, toetavad oma põllumehi tunduvalt tõhusamalt kui Eesti, siis peavad Eesti farmerid läbi ajama tunduvalt väiksemate toetustega, seisab põllumeeste keskliidu teates.
Samuti toovad nad välja, et lisaks madalamatele toetustele hektari kohta peavad põllumehed toime tulema ka kõrgema erikütuse aktsiiga.

Põllumeestel on hea meel, et põllumajandusminister ja valitsus leidsid eelarvekärpeid tehes võimaluse säilitada põllumajandustoetuste Eesti riigi poolt makstav osa maksimaalmääras.

Eesti Põllumeeste Keskliidu asepresidendi Jaan Sõrra sõnul on meie piimatootjate olukord väga kriitiline.

Print Friendly, PDF & Email