Päästekeskus koolitas eile valdade sotsiaaltöötajaid

Eile kogunesid Saare maakonna valdade sotsiaaltöötajad Saare maavalitsuse saali tuleohutuse alasele õppepäevale. Õppepäeva korraldas päästeamet ning sellel osalesid kümne valla sotsiaaltöötajad.

Lääne-Eesti päästekeskuse ennetustöö büroo peaspetsialist Kristi Raidvere ütles Oma Saarele, et tegemist oli ennetusalase õppega.

“Päästetöötajate soov on sotsiaaltöötajad tuleohutuse ennetustöösse kaasa tõmmata seepärast, et jõuda riskigrupi inimesteni – pensionäride, vähekindlustatud kodanike ning lastega peredeni,” selgitas Raidvere, kelle hinnangul on äärmiselt oluline teha päästealast koostööd just valdadega.

“Sotsiaaltöötajatele räägiti näiteks sellest, kuidas märgata kodudes ohtlikke juhtmeid, ja ka muudest riskiallikatest, millest võib tulekahju tekkida,” ütles ta, lisades, et koostöö valla sotsiaaltöötajatega on oluline just seetõttu, et nemad tunnevad oma kandi inimesi kõige paremini.

“Kui juhtunud on õnnetus ning maja on maha põlenud või keegi tules hukkunud, muutub juhtunu nii ehk naa valla probleemiks,” tõdes Raidvere, lisades, et sotsiaaltöö on oma olemuselt kindlasti ka ennetustöö.

Sotsiaaltöötajatele näidati muuseas ka tules hukkunute pilte. “Kõige tüüpilisem tulekahjuohver on 50-aastane üksi elav suitsetav mees, kuid õnnetusi võib juhtuda kõigiga,” märkis Raidvere, kelle sõnul ei peagi inimese hukkumiseks maha põlema terve maja.

Tuleohutuse alased õppepäevad sotsiaaltöötajatele toimuvad kõigis Lääne-Eesti päästekeskuse tegevuspiirkonnas asuvates maakondades (Hiiu-, Järva-, Lääne-, Pärnu-, Rapla- ja Saaremaa). Möödunud aastal hukkus Eestis tulekahjudes 132 inimest, sel aastal on tuli nõudnud 45 inimese elu.

Print Friendly, PDF & Email