Ametikool pakub õppimisvõimalusi ka erivajadustega inimestele

Kuressaare ametikool võtab tänavu erivajadustega õppijaid vastu kinnisvarahoolduse ning talu- ja kodumajanduse erialadele.

“Meil on mitu lihtsustatud õppekava ja sügisel võtame vastu uusi õppijaid,” sõnas ametikooli eriõppe juht-õpetaja Kai Rannastu. “Pean oluliseks, et erivajadustega inimesed ei jääks koju norutama, vaid püüaksid aktiivselt elus kaasa lüüa.”

Võimalusi kutsekeskhariduse omandamiseks lihtsustatud õppekavade alusel tutvustati erivajadustega inimestele möödunud nädalal Kuressaare ametikooli ja Saaremaa puuetega inimeste koja korraldatud infotunnis.

“Tegime senise talumajanduse eriala õppekava veidi laiemaks, nüüd pole see üksnes maaelule ja põllumajandusele suunatud,” rääkis Rannastu.
“Kolm neljandikku meie lõpetanutest osaleb tööjõuturul, lisaks neile töötavad mitmed lõpetanud Randvere keskuse ja puuetega inimeste koja juures, kus neile on tagatud vajalikud tugisüsteemid,” ütles Rannastu.

Ametikool õpetab erivajadustega inimesi lihtsustatud õppekavade alusel 2000. aastast. Rannastu sõnul on lihtsustatud õppekavade puhul üldhariduse õppeainete maht sama, mis teistel erialadel, kuid õpisisu on lihtsam ja suunatud enam eriala toetamisele ning ühiskonnas toimuva ja üksteisest arusaamise süvendamisele.

Print Friendly, PDF & Email