Saare maakonna vallad said haridusele lisaraha 861 308 krooni

Eile otsustas vabariigi valitsus anda omavalitsustele hariduskuludeks lisaraha 2 086 170 krooni, Saare maavalitsuse taotlus rahuldati 861 308 krooni ulatuses, teatas haridus- ja teadusministeeriumi avalike ja välissuhete osakonna konsultant Asso Ladva.

Kaarma vallale otsustas valitsus anda 84 342 krooni lisandunud kolme erivajadusega õpilase õppetöö  korraldamiseks. Kihelkonna vald saab küsitud 67 119 krooni asemel 36 918 krooni õpetajate palga alammäärade kindlustamiseks.

Laimjala vald küsis 511 234 krooni ning saab sellest 346 197 krooni, samuti pedagoogide töötasudeks. Mustjala vallale otsustati anda küsitud 307 817 krooni asemel 165 284 krooni (õpetajate palkadeks).

Pöide vallale annab valitsus lisaraha pedagoogidele palgamaksmiseks 81 825 krooni (taotlus oli 265 792 kr) ning Ruhnu vallale 146 742 krooni (taotlus 202 447 kr).

Lümanda vald küsis valitsuselt 19 538 krooni ühe lisandunud erivajadusega õpilase õppetöö korraldamiseks, kuid kuna täiendavat raha on võimalik küsida alates kolme erivajadusega õpilase lisandumisest, otsustati Lümanda valla taotlust mitte rahuldada.

Ladva sõnul ei rahuldatud ka Orissaare valla rahataotlust pedagoogi ametijärgule vastava palgamäära ja pedagoog-metoodiku ametijärgule vastava palgamäära vahe katmiseks summas 20 630 krooni ning pedagoogide koondamistasudeks küsitud 135 567 krooni osas, kuna likvideeritavale Tagavere algkoolile on eraldatud palgaraha aasta lõpuni ning vallale on juba antud ühe pedagoog-metoodiku lisatoetus (üks neid vallas ongi). Samuti ei rahuldatud Muhu ja Pihtla valla taotlusi (vastavalt siis 137 962 kr ja 88 108 kr).

Print Friendly, PDF & Email