Pihtlas vandaalitsejad said karistada

Politsei tegi kindlaks tänavu kevadel Pihtlas vandaalitsenud noored ning on alustanud nende suhtes väärteomenetlust. Maksimaalne karistus vandaalitsemiste eest on kuni 18 000-kroonine rahatrahv või arest.

Püha bussiootepaviljoni vaheseina lõhkus 16-aastane noormees, kelle suhtes on algatatud väärteomenetlus. Otsus tema karistuse kohta jõustub 14. juulil. Lõhkumisega tekitas ta kahju 5500 krooni ulatuses.

Lisaks bussiootepaviljoni lõhkumisele loobiti 15. aprillil Pihtla vallas Püha külas laiali Püha koguduse palliplatsi piiritähistena valatud betoonääriste tükid, tekitades kogudusele varalist kahju. Selle väärteo toimepanijaks oli 9-aastane poiss. Tema suhtes alustatud väärteomenetlus lõpetati, sest teo toimepanija ei ole oma vanuse tõttu süüvõimeline.

“Alaealise kohta, kes ei olnud õigusvastast tegu toime pannes oma ea tõttu süüvõimeline, võib kohtuväline menetleja või kohus koostada määruse väärteoasja materjali üleandmise kohta alaealiste komisjonile,” ütles Kuressaare politseijaoskonna infojuht Kristi Mägi.

Samal aprillipäeval lõhuti Püha kirikul neli aknaklaasi. Selle väärteo pani toime 19-aastane purjus Valter. Kahju suurus on avaldaja hinnangul 500 krooni. Valter põhjendas oma tegu politseile sellega, et soovis katsetada valvesüsteemi. Sellise väärteo toimepanemise eest on maksimaalne karistus kuni 18 000 krooni.

Print Friendly, PDF & Email