Saaremaa päästja osaleb rahvusvahelisel suurõppusel

Saaremaa päästja osaleb rahvusvahelisel suurõppusel

PÄÄSTEOPERATSIOONI PLANEERIMAS: Eesti meeskond teisipäeva hommikul varinguõppusel. Jüri Zabellevitš on paremalt kolmas, valge kiivriga.

Lääne-Eesti päästekeskuse Saaremaa päästeosakonna töötaja Jüri Zabellevitš osaleb Eesti päästemeeskonna otsingu- ja päästeüksuse koosseisus teisipäeval Soomes alanud suurõppusel Uusimaa 2008.

NATO rahupartnerluse programmi raames toimuva õppuse eesmärk on testida juhendmaterjale, rahvusvaheliste organisatsioonide vahelist koostööd ja infovahetust ning harjutada eri riikide päästemeeskondade tegutsemist kriisi tagajärgede leevendamisel.

Õppusel osaleb 25 riiki, neist 20 oma päästemeeskonnaga. Eesti lähetas õppusele 41-liikmelise päästemeeskonna, mida juhib Päästeameti kriisireguleerimise osakonna juhataja Jaan Tross. Meeskonda kuuluvad otsingu- ja päästeüksus, meditsiinirühm, keemiapääste rühm, logistikud ning staabiliikmed.

Uusimaal toimuva rahvusvahelise suurõppuse legendi kohaselt seiskub üleujutuse tagajärjel Loviisa tuumaelektrijaam ning äikesetormid põhjustavad ulatuslikke elektrikatkestusi. Ohustatud on paljud riigi kriitilise infrastruktuuri objektid, sh transport, side, televisioon, keemiatööstus, veevarustus, jäätmekäitlus, toitlustus jm. Tormis on hukkunud vähemalt 50 ja vigastada saanud umbes 1000 inimest.

Legendi kohaselt on Soome esitanud läbi NATO struktuuride abipalve, millele Eesti reageerib kriisipiirkonda päästemeeskonna lähetamisega.
Üleeile said kõik üksused kätte esimesed lähteülesanded ja alustasid tööd lavastatud sündmuskohtades. Õppus kestab tänaseni.

Print Friendly, PDF & Email