Bussipileti hind Kuressaares esialgu ei tõuse

Saare maavalitsus otsustas eile suurendada AS-le Harjumaa Liinid makstavat dotatsioonisummat, mistõttu jääb reisijapileti hind linnaliinibussides esialgu endiseks.

Saare maavalitsus otsustas eile tõsta tagasiulatuvalt 1. maist Kuressaare linnaliinide teenindajale ühe liinikilomeetri eest makstavat dotatsiooni 9 kroonilt 70 sendilt 11 kroonile 15 sendile.

Seega loobub AS Harjumaa Liinid plaanist tõsta seoses kütusehinna tõusuga bussipileti hinda Kuressaares 7 kroonilt 10 kroonile.

Harjumaa Liinide juhataja Margo Tomingas ütles Oma Saarele, et vedaja hetkekulud on kaetud ning pileti hind praegu ei muutu. “Kui aga kulude kasv jätkub kas diislikütuse hinnatõusu või palgakasvu tõttu, siis oleme sunnitud piletihinda tõstma,” rääkis Tomingas.

Saare maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja kohusetäitja Mika Männik tõdes, et eilse otsusega on kõik maavalitsuse reservid ammendatud ja rohkem dotatsioonitõusu eelarve enam välja ei kannata. Saare maavalitsusel on Kuressaare linnaliini doteerimiseks sel aastal ette nähtud ligemale kaks miljonit krooni.

Maakonnaliine teenindava bussiettevõtte AS GoBus dotatsiooni otsustas maavalitsus eile tõsta tagasiulatuvalt 13. veebruarist ühe liinikilomeetri kohta kaheksalt kroonilt 8 kroonile 45 sendile. Nimetatud dotatsioonimäär kehtib kuni lepingu sõlmimiseni uue vedajaga.

Lisaks läheb Saaremaa bussiliinivõrk 9. juunist kärpimisele vastavalt 4. aprillil maavalitsuse poolt valdadele välja saadetud kärbete tabelile. Omapoolsed ettepanekud seoses kavandatavate kärbetega tegid vaid Mustjala ja Lümanda vald, ülejäänud omavalitsused ei vastanud. Mika Männiku sõnul kaotatakse ära kõige kahjumlikumad liinid. “Kõik piirkonnad jäävad kaetuks, aga me oleme sunnitud liiklust hõrendama, sest vastasel korral ei käi sügisel enam ükski buss,” tõdes ta.

Print Friendly, PDF & Email