Kuressaares väheneb korraldatud jäätmeveoga mitteliitunute arv

Kuressaare linnavalitsus andis eile erandina 14 isikule loa korraldatud jäätmeveoga mitte liituda.

Kuressaare linnavalitsuse keskkonna- ja välisprogrammide spetsialisti Karli Valti sõnul paraneb olukord iga aastaga. Kui 2006. aastal oli avalduse mitteliitumiseks esitanud 116 inimest ja eelmisel aastal 37 inimest, siis sel aastal on avaldajaid jäänud vaid 14.

Korraldatud jäätmeveoga täiesti sajaprotsendiliselt liitunud linnu lähiümbrusest Valdi sõnul ei leiagi. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunutel lasub samas aga kohustus esitada hiljemalt 2009. aasta 1. maiks Kuressaare linnavalitsusele kirjalik selgitus oma jäätmete käitlemise kohta, et vajadusel otsustada korraldatud jäätmeveoga mitteliitumise tähtaja pikendamine või korraldatud jäätmeveoga liitumine.

Print Friendly, PDF & Email