EAS käivitas innovatsiooni edendamiseks uue programmi (1)

Eile käivitas ettevõtluse arendamise sihtasutus programmi, millega toetatakse Eesti ettevõtete toodete ja teenuste arendamist ligi 1,4 miljardi krooni ulatuses.

“Eesti ettevõtetel on üha keerulisem võistelda maailmaturul odavate tootmiskuludega. Konkurentsivõime huvides on pakkuda suuremat lisandväärtust andvaid ning välisturgudele suunatud tooteid ja teenuseid, mis eeldab panustamist innovatsiooni,“ ütles EAS-i juhatuse esimees Ülari Alamets.

“Tootearendustoetus on mõeldud Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes soovivad välja arendada uusi tooteid, teenuseid või tehnoloogiaid,” sõnas EAS-i innovatsioonidivisjoni direktor Ilmar Pralla.
Toetatakse ka teadusasutuste ja ettevõtete koostöös elluviidud projekte.

Ettevõte ise peab arendusprojektist tavapäraselt finantseerima vähemalt 50 protsenti ning ühe arendustoetuse maksimummäär on 30 miljonit krooni. Toetusprogrammi kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Pralla sõnul keskendub 1,4 miljardi krooni suuruse eelarvega programm nii uute toodete ja teenuste väljatöötamisele kui ka olemasolevate ambitsioonikale edasiarendamisele. “Selle eesmärgi nimel toetatakse kolme peamist tegevust: arendustööde ettevalmistamist, tootearenduse läbiviimist ja tootearenduse jaoks vajalike rakendusuuringute teostamist,” lisas Pralla.

EAS-i toetusprogrammide abil on välja töötatud mitmeid välismaal edukaks osutunud tooteid ja teenuseid. Näidetena võib esile tuua AS-i Regio mobiilse positsioneerimise teenused, AS-i Tere Dr Helluse tootesarja, AS-i NeoQi energiakookonid, AS-i Ritsu tootmisseadmed palkmajade toomiseks jt.

Programmi esitlusel osalenud Regio juhatuse esimees Teet Jagomägi ütles, et uute toodete ja teenuste väljaarendamine võtab aega ja pühendumist. “Regio on EAS-i programmide abil tegelenud innovatsiooniga aastaid ning nüüd korjame välisturgudelt vilju,” ütles Jagomägi, viidates ettevõtte hiljutisele Mehhiko turule sisenemisele.

EAS avab lähinädalatel ka tehnoloogia arenduskeskuste programmi mahus miljard krooni, mis on mõeldud ettevõtete tootearendust toetavate ja koostöös elluviidavate rakendusuuringute tarbeks.

“Kui aga hea toode või teenus valmis, siis saab abi ka tootmiseks või müügiks vajaliku personali koolitamisel – teadmiste ja oskuste arendamise programmi raames – ning uutele välisturgudele sisenemiseks vajalikuks turunduseks, tuginedes eksporditurunduse programmile,” ütles Pralla.

www.eas.ee

Print Friendly, PDF & Email