AS Saarte Liinid juhid soovitasid kaasaegse sadama ehitada Mustveesse

AS Saarte Liinid juhid soovitasid kaasaegse sadama ehitada Mustveesse

Saarlasi võõrustati Peipsiääre valla Sibularestoranis: Vasakult Ants ja Külli Tammleht, Peeter Palu, Katrin Rajamäe, Mati Kepp, Niina Baranina, Aivar Kokk ning Priit Saksing.

Asjalikud ja tegusad Saaremaa mehed on aeg-ajalt ikka mandrile külla ja nõu andma oodatud. Nii viibisid aktsiaseltsi Saarte Liinid juhatuse esimees Ants Tammleht ja nõunik Peeter Palu SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus nõukogu liikme ja Peipsi kalurite ühingu esimehe Priit Saksingu kutsel möödunud teisipäeval Ida-Virumaal, Jõgevamaal ja Tartumaa Peipsi-äärsetes piirkondades. Saaremaa ettevõtjad peavad perspektiivikaks kavatsust rajada Mustveesse kaasaegne sadam. Praegu käib AS-i Saarte Liinid eestvõtmisel Peipsi järve sadamate ehitus Laaksaarel ja Piirissaarel.

Saaremaa majandustegelased Ants Tammleht ja Peeter Palu tegid esimese pikema peatuse Piibe maantee ääres Kuristal omaaegse Jõgeva maavanema ja tänase ettevõtja Priit Saksingu kodus, mis pälvinud kodukaunistamiskonkurssidel tunnus- ja tänukirju nii Eesti presidendilt, peaministrilt kui ka Jõgeva vallavalitsuselt.

Saksingute koduaias uudistati ka väiksemaid ja suuremaid graniittaieseid. Priit Saksing on Eestis käima lükanud ka graniidi- ja marmoriturustamisega ning ehitus- ja haljastuskunsti rakendamisega tegeleva ettevõtluse.

Ida-Virumaal Lohusuus tervitas saarlasi kalapüügi ja -tööstusfirma AS Peipsi Grupp Holding juhataja Paul Kärbeg. Külalised said maitsta ka uusi kalatooteid, mis valmistatud hiljuti kaasajastatud Kallaste kalatsehhis.

Äratundmisrõõm Peipsi äärses firmas

Ants Tammlehel tuli ühes suurema töötajate arvuga Peipsi-äärses firmas lausa kodune tunne. “Selle firma tootmishooned ehitas üheksakümnendate aastate keskpaigas AS Kuressaare Ehitus. AS Saarte Liinid on aga süvendanud Lohusuu sadamat,” rääkis saarlaste ka mandril tehtud töid-tegemisi teadev Tammleht.

Veelgi Saaremaa-kesksemaks läks jutt aga siis, kui selgus, et Lohusuu vallavanema Urmas Soosalu vend Priit elab Saaremaal Sõrves Vintri külas. (12. aprilli Oma Saares rubriigis “Genius Loci” ilmus Priit Soosalu perest lugu pealkirja all “Vintri virgub väikestviisi taas elule”).

“Nii olen ma ka ise Saaremaal kala püüdnud ja mõnikord ka Peipsi kala saarlastele kingituseks viinud. Lohusuu kalalaatadel on aga alati kauplemas olnud ka Saaremaa kalandusettevõtjad,” rääkis omavalitsusjuht, kes tuntud ka laulu- ja pillimehena.

Mustvees suunduti kohe Peipsi kaldale, kus Jõgeva maavanem Aivar Kokk, Mustvee linnapea Mati Kepp ja SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus juhataja Katrin Rajamäe tutvustasid ühte Jõgevamaa kümnest arenguvisioonist ehitada Mustveesse kaasaegne sadam.
Kasepää vallas jagas aga vallavanem Jüri Vooder selgitusi kavatsusest rajada uus sadam ka Omedusse.

“Kahe sadama järele pole arvatavasti vajadust. Meie hinnangul on majanduslikult ja seniste infrastruktuuride olemasolu arvestades uue sadama jaoks kõige perspektiivikam asukoht Mustvee, kus on osa sadamakaist juba välja ehitatud.

Usku sellesse ettevõtmisesse annab ka riigikogu eelmise koosseisu liikme ja tänase Mustvee linnapea Mati Keppi pealehakkamine ja kaugelevaatav suhtumine linna arendamisse. Mõistagi tuleb põhjalikult läbi mõelda, kuidas kindlustada tulevases sadamas reisi- ja kaubalaevade liiklus,” ütles Ants Tammleht.

“Minagi pooldan AS-i Saar-te Liinid juhtide seisukohta ehitada sadam Mustveesse. Tunnen Peeter Palu ja Ants Tammlehte ajast, mil töötasin Jõgeva metsamajandi direktori ja maavanemana ning olen veendunud, et kogenud ja palju korda saatnud meeste soovitusi tasub uskuda,” lausus Priit Saksing.

“See, et edukad suurte kogemustega majandusmehed Saaremaalt Kesk-Peipsi sadamaprojektide vastu huvi tunnevad, annab veel kord usku plaanide täideviimisse,” lisas maavanem Aivar Kokk.

Kas AS Saarte Liinid võiks olla potentsiaalne investor Mustvee sadama ehitamisel?

“Me oleme riigi äriühing. Kui majandus- ja kommunikatsiooniministeerium meile Mustvee sadama ehitamisel osalemise ülesandeks teeb, siis oleme valmis selles projektis osalema,” ütles Ants Tammleht.
Käesoleval ajal on Saarte Liinidel teoksil aga ehitustööd Peipsi-äärsete sadamate rajamiseks Laaksaarele ja Piirissaarele.

“Laaksaarel – paigas, kust mandrilt Piirissaarele saab sõita – valmib sadam tänavu. Piirissaare sadam saab valmis tuleval aastal. Mõlemasse sadamasse rajatakse reguleeritavad aparellid ning kõik vajalikud nüüdisaegsed sadamatööks vajalikud seadmed. Sadamate ehitamist toetab Euroopa Liidu struktuurfond 33 miljoni krooniga,” lausus Ants Tammleht.

Ants Tammleht ja Peeter Palu huvitusid Peipsi rannikul ka vanausuliste kultuurist ja elulaadist. Kasepää vallas külastati kogu maailmas ainulaadset Raja vanausuliste kloostrit.

Sibularestoran

Tartumaal asuvas Peipsiääre vallas oli võõrustajaks Niina Baranina, kes võttis saarlasi vastu Sibularestoranis, kus pakutakse vanausuliste retseptide järgi valmistatud roogasid.

Enne kojusõitu tutvusid külalised eelmisel kolmapäeval Endla ja Alam-Pedja looduskaitseala ning Vooremaa maastikukaitsealaga, mida tutvustas RLK Jõgeva-Tartu regiooni asedirektor Aita Saksing.

Jaan Lukas
meediabyroo@hot.ee

Print Friendly, PDF & Email