Ühisveevärgi uuendamine jõuab Kärla, Salme ja Valjala valda

AS Kuressaare Veevärk kuulutas laupäeval välja maakondliku ühisveevärgi Lõuna-Saaremaa valdade ehitus- ja projekteerimishanke, mille raames rajatakse või uuendatakse 15,3 km veetorustikke ja 14 km kanalisatsioonitrasse.

Kärla, Salme ja Valjala valla vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis-ehitustöövõtt koosneb neljast osast ja tellija plaanib sõlmida viis hankelepingut. Pakkumised avatakse 31. juulil, tööde kestuseks on kavandatud kokku 270–360 päeva.

Kärla alevikus rekonstrueeritakse ja ehitatakse kokku 4520 m veetorustikku ja 4831 m kanalisatsioonitrasse, samuti kuus reoveepumplat ja kaks puurkaev-pumplat. Hange kestab 360 päeva.

Sõmera asulas ehitatakse ja rekonstrueeritakse esialgse kava kohaselt kokku 2198 m joogiveetorusid ja 2053 m kanalisatsioonitrasse. Lisaks ehitatakse üks reoveepumpla. Hange kestab 270 päeva.

Salme külas ehitatakse ja rekonstrueeritakse esialgse plaani kohaselt 3256 m veetorusid ja 1720 m kanalisatsioonitotusid, rajatakse ka üks puurkaev-pumpla kolm reoveepumplat. Hange kestab 270 päeva.

Valjala alevikus ehitatakse ja rekonstrueeritakse 5239 m veetorustikke ja 5268 m solgitrasse, lisaks tuleb kaks puurkaev-pumplat ja neli reoveepumplat. Sakla külas rekonstrueeritakse 84 m veetorustikku, ehitatakse 116 m kanalisatsiooni ning ehitatakse kaks kogumistanki. Valjala hanke kestus on 270 päeva.

Ühtekuuluvusfondist rahastava maakondliku torustikuprojekti raames on praegu pooleli veel neli hanget. Märtsi lõpus kuulutas Kuressaare Veevärk välja Orissaare, Muhu ja Pöide valla hanke ja mai algul Lümanda,
Pihtla, Kihelkonna, Mustjala, Leisi valla hanke. Kaarma vallas algavad lähiajal ehitustööd, Kuressaares linnas trassitööd juba käivad.

Print Friendly, PDF & Email