Arvi Truule anti üle Eesti Muinsuskaitse Seltsi XX juubeliaasta teenetemedal

Arvi Truule anti üle Eesti Muinsuskaitse Seltsi XX juubeliaasta teenetemedal

KULDAVÄÄRT TEENED: Saaremaa piimanduse ning Karja kihelkonna ajaloo põhjaliku uurimise eest ehib aktiivse muinsuskaitsja Arvi Truu rinda nüüdsest Eesti Muinsuskaitse Seltsi XX juubeliaasta kuldne teenetemedal.

Laupäeval anti tuntud muinsuskaitsetegelasele ja kodu-uurijale Arvi Truule Kuressaare linnuse roosas saalis üle Eesti Muinsuskaitse Seltsi XX juubeliaasta teenetemedal. Medal anti Kuressaares üle seetõttu, et 18. aprillil Tallinnas toimunud pidulikul üleandmistseremoonial ei saanud Arvi Truu osaleda.

Autasu näol on tegu Eesti Muinsuskaitse Seltsi teenetemedali eriväljaandega, mida on antud välja väga piiratud arvul. Esimest korda autasustati selle medaliga kümmekonda muinsuskaitseliikumise silmapaistvat tegelast EMS-i asutamise kahekümnendal aastapäeval 2007. aasta detsembris.

Tänavu juba möödunud muinsuskaitsekuu algul pälvisid selle kullatud medali vaid viis silmapaistvat muinsuskaitsetegelast:

• kauaaegne Tartu Akadeemilise Muinsuskaitse Seltsi esimees Tullio Ilomets pikaajalise vabatahtliku muinsuskaitselise tegevuse ja Tartu Akadeemilise MS-i juhtimise eest,

• Saaremaa Muinsuskaitse Seltsi liige Arvi Truu aktiivse vabatahtliku muinsuskaitselise tegevuse, Saaremaa piimanduse ajaloo kogumise ja säilitamise ning Karja kihelkonna ajaloo põhjaliku uurimise eest,
• ettevõtja ja kultuuripärandi taastaja Rein Kilk,

• restauraator ja muinsuskaitsja, Tallinna Linnamuuseumi kauaaegne töötaja Jaan Märss,

• Pärnu Muinsuskaitse Seltsi asutajaliige, aktiivne vabatahtlik muinsuskaitsja Arvo Põlluste, kelle kaasabil on püstitatud K. Pätsi mälestusmärk Tahkurannas, Pärnu Vabadussõja mälestussammas jt ning korrastatud Pärnu Garnisoni kalmistu, Pärnu Saksa sõjaväekalmistu ja palju muid objekte.

Raul Salumäe

Print Friendly, PDF & Email