Arnold Rüütlil õnnestus seadustada oma kaldaehitised (4)

President Arnold Rüütlil õnnestus tagantjärele seadustada oma Laimjala vallas asuvale krundile 2006. aastal vajaliku loata ehitatud kaldarajatised.

Rüütel esitas 31. märtsil keskkonnaministeeriumile rajatiste seadustamise aluseks oleva vee erikasutusloa taotluse ning ministeerium otsustas selle 26. mail rahuldada, andes ühtlasi loa kaldarajatisi suurendada.

Keskkonnaministeerium jõudis järeldusele, et Rüütlil pole kaldarajatiste asjus vaja tellida keskkonnamõjude hindamist, kuna tööd on väikesemahulised ja nende mõjud lühiajalised ning lokaalsed. Samuti ei riku ehitised Natura 2000 ala kaitse-eesmärke.

Print Friendly, PDF & Email