Esimene loog võetud

Mai päevad jälle otsakordas. Vanast aast oo geenidega meite olemise sihes teadmine, et maikuus ikka sõuksid põllutöid rohkem tihasse. Et sellel sammal aal oo hein äkiste kaelani kõrgeks kasun, koerputked õitsevad ja kõrshein loob pead, siis aab natusse jälle peaarud segamini.

Nädali eest sai esimest korda loogu võetud. Värski kuiva heina lõhn tegi meeldele pai. Ime siis, et vanadkid inimesed, kis suiti ikka heinde sihes magama vilun, karsastpidi laudile kodivad omale värski sisse aset tegema. Kas nendel koa kunagid heinanohu kallal köin, seda ep usu. Ma mõtle, et kut inimene looduse sihes elab ja sellega ühtes taktis hingab, siis põle moehaigustel peente nimedega stress ja allergia inimeste sisse asja. Vähemaste sõuke tunne.

Vahepeal sai maikuu Muhulase leht jälle letti. Seda ja teisitpidi tervitatse Presidendi allee taastamise ettevõtmist. Loanitava uie hooldekodu kohe oo tutvustav lugu.

Muhu valla sellevoasta eelarvest oo 15. juunini võimalik küsida toetust kultuuri-, spordi- ja noorsooalastele projektidele. Seda soavad tiha MTÜd, FIEd, selsingud või eraisikud. Sõuke tingimus oo, et üritus või projekt, misele toetust taodelse, tuleb Muhus või oo kuidagid muudmoodi Muhuga seotud. Läin voastate aruandevõlglased raha ep soa. Täpsemad tarkust selle kohe soab valla kodulehe pealt ja vallast.

Päästekeskuse tegemistest kirjutatse ja sellest, et päästetöötajaid soab jätkuvalt omale tasuta kojo kutsuda. Nad tulavad ja voatavad tuleohutust silmas pidades majapidamised üle ja andvad nõu. Sotsiaalkomisjoni ettepanekul ja vallavalitsuse kinnitusel soavad sui suitsuandurid kõik Muhu valla pered, kellel kodu kasumas kolm või rohkem last. Kis aga tahab osta suitsuandureid vähe soodsamalt, andke omast sotsiaalkeskuse juuni lõpuks teada.

Sotsiaalkeskuse telefonil soab juuli keskpaigani omale tellida briketti. Et kis tahab ja kui palju. Hind põlegid veel päris selge, lõplikult soab selle teada juuli lõpuks.

No ja siis nee muhulased ja Muhus asuva suvekodu omanikud, kis iga voasta oo ää kasutan värvikampaaniad “Muhu kauniks” ja nee koa, kis veel sellest osa põle soan – siis 20. maist 30. septembrini soab Muhu vallavalitsuse poolt välja antud värvikoardi alusel (seda peab sealt ise küsima) mõnedele värvitoodetele allahindlust. Raido Liitmäe käest ja Orissaare ehituspoest soab tarkust juure küsida.

Viimane, 31. mai oo üks pidupäe. Laupa päeva tähistatse Muhu lasteaa õuel lastekaitsepäeva ja Muhu noordekeskuse 3. sünnipäeva. Loanitse tegemisi igas vanuduses lastele. Kõik olle oodetud, aga kelluaegasid põle kirjas. Kirjas oo, et jälgige reklaami.

31. mai õhtast soab Muhu restoranis Üllar Jörbergi laulukunsti nautida ja ehk koa jalga keeruta. Mineva kontserdi aegas, kut Heidi Tamme oma esinemise juba ää olli lõpetan, võisid kohja peale jään inimesed elusuuruses nähe isegid Youtube netilehele jõudn Muhu tantsukunni etteastet. See juhtus muidugid täitsa ilma loanita.

Pädaste mõisahärrad kutsuvad 7. juunil kellu 14–16 Pädaste mõisa pisiksele aiapidule, et seltsis tähista Pädaste mõisahoone taasavamist. Mõisahoonet soab oma silmaga üle voadata, midagid suupistemi, juua ja meelelahutust pakutse koa.

Täna kellu 15 peetse Nõmmküla külakeskuses vana Seanina kalatööstuse ümber köivate keskonnamõjude uurimise avalik arutamine. Kis veel tahab jõuda, see jõvab.

Koolimajas oo täna direktori vastuvõtt paramatele õppuritele ja tublitele aineolümpiaadidel osalenutele. Ja oome peetse õppeaasta pidulik lõpetamise aktus.

See põle muidugid kõik Muhulase lehe sihest, mis ma reaksi, aga muist küll. Lehtes oo muud ikka veel. Lukege ise koa. Kut töölköima, laste kasvatamise, umbrohu hävitamise, heinaniidu ja kultuurisündmustest osavõtmite vahel aega soab. Aga küll soab, kogu aeg ep jõksa keegid rabada, vahel peab ennast sirutama koa. Vähemaste sõuke mõte.

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email