Pihtla vald vajab noorsootöötajat ja noored kooskäimiskohta (11)

Pihtla vald vajab noorsootöötajat ja noored kooskäimiskohta

 

Esmaspäeva õhtul Püha kiriku õuemajja ümarlauda kogunenud valla kultuuri- ja haridustöötajad ning organisatsioonide esindajad leidsid, et kujunenud olukorras, kus tegevusetus on ümbruskonna noori viinud lõhkumiste ja teiste pahategudeni, on vajalik võtta valda tööle noorsootöötaja ning luua noortele kooskäimiskoht. Ümarlaua initsiaator oli EELK Püha Jakobi kogudus.

Püha koguduse juhatuse esimees Matti Mägi toonitas, et ümarlaua kokkukutsumise põhjuseks on viimase aja pahandused, mida on korda saatnud kohalikud kaagid. “Nii kui midagi ehitad, kohe lõhutakse ära,” oli ta nördinud ning tõi ridamisi näiteid: laste liuväljal rikuti jää, korvpalliplats polnud veel valmis, kui tellingud pooleks saeti, terviseraja purre lõhuti, kiriku ja pastoraadi katkistest akendest ning varastatud bensiinist rääkimata.

Sestap ongi Mägi sõnul viimane aeg leida lahendus ning otsida üheskoos ideid, mida kujunenud olukorras noortega ette võtta. Pihtla lasteaed-algkooli juhataja Elna Õunpuu toonitas, et ehk peaks ennekõike noorte endi käest nende soove ja tahtmisi küsima. “Me pole ju kordagi noori kokku võtnud, et teada saada, mida nad ise tahavad,” imestas Õunpuu, lisades, et kui noortel kooskäimiskohta pole, on raske neilt ka asjalikku tegevust tahta.

Külanoorte esindajal Sergei Latkinil oli aga idee noorte abiga korda teha keset Pihtlat seisev vana kolhoosiaegne töökojahoone, kus oleks ruumi nii suurematele kui väiksematele lastele-noortele. Et aga tegemist on eraomandiga, mida selle omanik plaanib müüki panna, otsustati ideega minna vallavanema jutule.

“Kui noortel on kooskäimiskoht, peab neil olema ka üks täiskasvanud inimene, kes nende tegevust koordineerib,” arvas kohalik konstaabel Harry Aavik. Pihtla volikogu hariduskomisjoni esimees Peeter Paomees pidas aga noorsootöötaja töölevõtmist nii oluliseks, et lubas idee viia juba juunikuus volikogu istungile.

Selgus ka, et ehkki Sandla kultuurimajas tehakse juba praegu ja kavatsetakse sügisest luua veel mitmeid põnevaid huviringe ning Kaali koolimajaski on näitering ja laulukoor, on Latkini sõnul valla noorte jaoks n-ö kohalikuks tõmbekeskuseks kujunenud Pihtla, sest just siia tullakse sõpradega kokku saama.

Ümarlauas toodi välja ka teisi ideid, mis hoiaksid noori pahandustest eemal. Paomehe sõnul oleks malevalaadne töölaager küll väga hea mõte, kuid vallas napib tööandjaid. Ühel meelel oldi aga selles, et laste ja noortega tegelejaid, ringijuhte, tuleb valla poolt igati toetada.

Print Friendly, PDF & Email