Muhulased käisid Eesti-Soome sõprusomavalitsuste kokkutulekul

Eelmisel nädalal toimus Võrus viies Eesti ja Soome sõprusomavalitsuste kokkutulek, millest sel aastal võtsid osa ka Eesti ja Soome sõprusomavalitsused Lätist. Saare maakonnast osales kokkutulekul ainult Muhu vald.

“Saime sealt kasulikke kogemusi,” ütles Muhu vallavanem Tiit Peedu Oma Saarele, lisades, et kokkutulekul olid ka Muhu sõprusvallad Lätist ja Soomest. Tiit Peedu rääkis, et programm oli päris tihe, nii et vaba aega sõprusvaldadega suhtlemiseks jäi natuke väheks.

Samuti oleksid muhulased tahtnud kokkutulekul näha rohkem riigikogu ja valitsuse liikmeid, et tekiks diskussioon. “Olid küll Läti ja Soome kogemused, aga oleks tahtnud kuulda ka meie riigi vastulauseid,” märkis Peedu. Üldkokkuvõttes jäid muhulased rahule.

Kokkutuleku raames toimunud konverentsil räägiti demograafiliste muutuste mõjust kohalikele omavalitsustele, eriti rahvastiku kahanemise ning tõmbekeskustesse ja suurtesse linnadesse koondumise tingimustes.

Kolme riigi parimate lahenduste najal arutleti, kuidas tagada muutunud tingimustel kohalikele elanikele atraktiivne elukeskkond ja kvaliteetsete teenuste kättesaadavus.

Samuti käsitleti kolme riigi ja nende kohalike omavalitsuste koostöö tulevikuväljavaateid, heideti pilk reformikavadesse ning uuriti lähemalt, kuidas kohalikud omavalitsused saavad kasutada eurorahasid atraktiivse elu- ja töökeskkonna arendamiseks, kohaliku kultuuripärandi säilitamiseks ja turismi edendamiseks.

“Kokkutulekul osalesid suursaadikud, ministrid, riigikogu liikmed, omavalitsusliitude juhid ja omavalitsuste esindajad kolmest riigist,” teatas Eesti maaomavalitsuste nõunik Sirje Ludvig, lisades, et kokku võis Võrru koguneda üle 250 inimese.

Eesti-Soome-Läti sõprus-omavalitsuste kokkutuleku korraldasid Eesti maaomavalitsuste liit, Võru linn, Eesti linnade liit ja Võrumaa omavalitsuste liit koostöös Soome kohalike ja regionaalsete omavalitsuste liidu ning Läti regionaalsete ja kohalike omavalitsuste liiduga.

Print Friendly, PDF & Email