Kuressaare sadama väikereisilaevade sildumiskai ehitus lükkub edasi (1)

Kuressaare linnavalitsus on sunnitud edasi lükkama Kuressaare sadama ristlus- ja väikereisilaevade sildumiskai ehituse, kuna ehituse maksumus ületab linna rahalised võimalused.

Kuressaare linnavalitsuse keskkonna- ja välisprogrammide spetsialist Karli Valt ütles Oma Saarele, et linnavalitsus kavandas kaiehituse maksumuseks 2,5 miljonit krooni, ehitushanke raames laekunud kolme ettevõtte pakkumustes ulatus tööde eelarve 4,5–4,9 miljoni kroonini.

Kai ehituse muudavad prognoositust kallimaks sildumiskai paigaldamiseks vajalikud süvendamistööd.

Sildumiskai ehitus on üks osa Kuressaare sadama edasiseks arendamiseks kavandatud tegevustest, mille rahaline kate pidi võrdselt jagunema ettevõtluse arendamise sihtasutuse väikesadamate toetuse programmi ja Kuressaare linna eelarve vahel.

4,45 miljoni kroonise eelarvega projekti omaosaluse katteks eraldas Kuressaare linnavolikogu möödunud nädalal peetud istungil 2008.–2009. aasta eelarvest 2,2 miljonit krooni.

Karli Valdi sõnul jääb pärast sildumiskai väljaarvamist projekti eelarveks kaks miljonit krooni, mille eest kavandatakse näiteks Kuressaare sadama sissesõidu faarvaatri süvendustööde tegemiseks vajaliku keskkonnamõju hindamist, meregeoloogilisi uuringuid ja mõõdistustöid, samuti faarvaatri ja sadama akvatooriumi merepõhja setetest puhastamist ning faarvaatri süvendustööde projekti korrigeerimist. Samas jääb linna eelarvest projekti omaosaluseks eraldatud rahast 1,2 miljonit krooni kasutamata.

Karli Valt ütles, et linn loodab ehitada sildumiskai valmis koos faarvaatri süvendamisega, mis loodetakse teoks teha viie aasta jooksul pärast keskkonnamõjude hindamise lõppu.

Print Friendly, PDF & Email