Juhtkiri: Väikevald – kellele? (2)

Juhtkiri: Väikevald – kellele?

 

Seadus määrab ära valla ülesanded: sotsiaalabi ja -teenuste korraldamine, vanurite hoolekanne, noorsootöö, elamu- ja kommunaalmajandus, veevarustus ja kanalisatsioon, heakord, jäätmehooldus, vallasisene ühistransport ning teede-tänavate korrashoid. Samuti tuleb korraldada valla omandis olevate lasteasutuste, koolide ja huvikoolide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, spordibaaside, turva- ja hooldekodude ning tervishoiuasutuste ülalpidamine.

Tegelikult on omavalitsusel ülesandeid veelgi. Küsime hoopis, kui paljud meie väikevallad on suutelised oma kohustusi täitma? Küsimus, mis kerkis taas päevakorda pärast uudist Laadla poe võimalikust sulgemisest.

Enne sõda oli Torgu vallas üle 4000 inimese, valimas käis neist üle 3000, oli kuus algkooli, kolmes neist õpilasi üle saja. Kui aga pole kooli, poodi, rahvamaja? Kui töötegijaidki pole, vallavanem ka lahkumas. Ehk on siiski, head vallajuhid, aeg kokku tulla ning teha ära otsus, mida enamik teistki pooldaks – paneme väikesed vallad kokku. Ehk on koos kergem.

Print Friendly, PDF & Email