Ametikoolist tulevad esimesed koolitatud lapsehoidjad

Juuni keskel teevad Kuressaare ametikoolis kutseeksami 11 lapsehoiu eriala lõpetajat, kes võivad lisaks lapsehoidjaametile hooldada ka puuetega lapsi.

Tegemist on esimeste lapsehooldajatega, kes lõpetavad ametikooli. Litsentsi neile annab välja maavanem.

Kuressaare linnavalitsuse lastekaitse spetsialist Helle Kahm nentis, et kuna siiani on litsentseeritud lapsehoidjaid väga vähe (teenust pakub puuetega laste puhul ainult väikelastekodu ning MTÜ Saarpiko üks kasvataja on küll teinud eksami, kuid pole veel litsentsi kätte saanud), ei ole linnavalitsusel ka lapsehoidjate registrit.

Kahmi hinnangul peaks nimetatud register teoreetiliselt olema maavalitsuses, kuna maavanem on ka litsentsi andja ning nii lapsehoidjaid kui ka lapsi, keda hoida-hooldada, on ka maal, mitte ainult Kuressaare linnas.

“Kuna praegu lapsehoidjaid tegelikult mujal peale väikelastekodu ei ole, oleme ise väga huvitatud selle teenuse pakkujatest,” sõnas Kahm.
Ametikooli sotsiaalerialade õpetaja Kai Rannastu sõnul on kohalikul omavalitsusel kohustus lapsehoiuteenust pakkuda.

Ametikoolis saavad lapsehoidjaks õppijad lisaks sellele, et nad oskavad ja suudavad kantseldada väikelapsi, ka teadmised puudega laste hooldusest. “See eriala on natuke laiem lapsehoidja omast,” toonitas Rannastu.

Print Friendly, PDF & Email