Vahest oo elu justkut unenägu

Nädali alguses ma lonkisi mööda ühte Kuressaare linna tänavad ja tegi aega parasaks. Sõuke lõunane aeg, päike paistis ja kena olli köia omaette mõteldes. Üks pisike koolitüdrik tulli vastu, süle lilsid täis. Võttis siis ühe tulbi ja andis lihtsalt moole peose. Ise läks jälle eetsi.

Ma olli küll kangeste jahmatan, hea et meele tulli tänada. Mõtlesi siis, et elu oo sagedaste justkut uni. Vahel kangeste kena, nõnna et ep raatsigid üles ärgata, vahel hirmus koa, kut luupainaja. Sürrealistlik.

Mineva laupa17. mail istutati väinatammist Nautse küla poole maha Presidendi allee. Mõte kena ja asi mis välja tulli, oo koa kena. Vahepeal, mõtte teostamise aegas, tulli jälle sõuke tunne, kut oleks kõik unenäos. Rahvariides näitsikud sõitsid kohja peale ATV selgas, Kõik sõnavõtjad kõnelesid midagid ja arvatavaste reakisid kenaste.

Arvatavaste sellepärast, et autod mürisesid mööda sõita ja ilma võimenduseta sõnavõttude mõte jõudis paljast kõikse ligemate kuulajateni. Ja päris unenäo moodi nägi seegid välja, kut siilikute ja tanudega noorikud teejaares puid istutasid. Aga see oo puhtalt mo isiklik mulje…

Sellesamma päeva õhtastpoole Muhu muuseumis pühapäise muuseumite päeva puhul ette võetud maastikumängi vastu oma soare rahvas eriti huvi es tundnud, küll aga sattusid mängust vaimustusse Viljandi koolilapsed. Nende jaoks olli läbitud rada kangeste põnev. Kava kokkupanijad Eda Maripuu ja Helen Pihl rajasid maastikumängu Muhu muuseumi tekkeloole. Kis sest osa said, nendele jähid soadud teadmised meele palju paramini, kut lihtsalt kuulates.

Liiva ja Hellamaa roamatukogude lugejad sõitsid eile valla bussiga mööda Muhu soart meite kunagise kirjamehe Villem Grünthal-Ridala mälestuste radadel.

Hellamaa Külakeskuses oo ülaval maikuu lõpuni kõikidele voatamiseks käsitöönäitus, kus tikkimise tööd, laste viltimised, Nõmmküla Külakeskusest üle toodud varspistes köögipäkapikud ja muudkid silmailu voadata.

Ülehoome 24. mail, peetse Muhu-Liiva Kaubahoovis Kevadlaata. Laet pidade olema nagu laet ikka. Muist inimesi tulavad sõnna oma kaupa pakkuma, muist inimesi tulavad sõnna miskit kaupa otsima, muist inimesi tulavad lihtsalt laadamelust osa soama, teisi voatama ja ennast näitama. Kut vanajumal ehk ikka muhulane eetsi oo, siis kena päe teeb olemise alati uhkemaks.

Kindlaste olete juba kuuln, et põhjarannikule vana Seanina kalatööstuse maa-alale oo loanitud uus tervisekeskus. Selle kohe oo nüüd valmin detailplaneering. Loanis oo veel sõnnakanti ehita eramud ja korralda supluskoht ning mis mo meelest kõikse param – loanide tegijad tahtvad korda tiha koa Seana väikelaevade kai.

Kis tahab, võib loanidega tutvust tiha, nee oo avalikul väljapanekul Muhu Vallavalitsuse maa- ja planeeringu osakondas ja Muhu kodulehe peal. Väljapaneku aegas 15. maist kuni 28. maini võib igaüks esita kirjalikult küsimusi, tiha ettepanekumi ja esita vastuväiteid – seda just keskkonnamõjude hindamise kohe. Omad mõtted tuleb soata Muhu Vallavalitsusse. 29. mail algusega 15.00 peetse Nõmmküla Külakeskuses keskkonnamõjude programmi avalik arutelu.

Seitungi sihest saite lukeda, et Muhu vald oo sunnitud sügisest avama uie lasteaa rühma, sest lapsi oo kuidagid palju. Sõnaühendused „oo sunnitud“ ja „mujalt elama tulnud“ jähid kirjatükist kuidagid hinge kriipima. Et muhulane ep taha kuidagid väljapoolt soart siia elama tulnuid päris omasugusteks pidada, teame.

Ehk oleks aeg uie sajandi sisse koa oma uiem meelsus tõsta. Inimene, isegid muhulane, peaks leplikumaks arenema. Lasteaa laienemine peaks tore olema, vastava eriala tööjõudugid oo soare peal ootel. Aga neh, see paljast mo arvamus…

Muhu vald ootab ehitusfirmadelt 9. juuniks suise lasteaa remondi tarvis hinnapakkumisi. Sügiseks peaks maja kordas olema, soagu sellest lastele palju rõõmu!

Jälle neh, oleme ikka munuksed eetsi!

Print Friendly, PDF & Email