Milline on poistesõbralik kool?

Milline on poistesõbralik kool?

 

Paljud õpetajad ei saa aru, mis on juhtunud armsate, sõnakuulelike, alati alluvate ja korraldusi täitvate poistega, kes veel mõned aastad tagasi olid vähemalt sama kullapaid kui tüdrukud. Mis on juhtunud? Mis on lahti? Tulekahi on lahti – jah, sest poisid on jõudnud teismeliseikka. See mõjub paljudele õpetajatele šokiteraapiana ja teismeliste poiste käitumine, nende nägemine ja kuulmine on õpetaja jaoks kui punane rätik härjale. Siit on vaid kukesamm poistevihkajaliku klassi või kooli tekkele.

Kallid lapsevanemad – teie teismelised poisid ei ole sellist kohtlemist ära teeninud. Loomulikult pole ka tõsiselt võetavad õpetajad ropendamist, korrarikkumist ja ülbitsemist ära teeninud.

Siit aga tulenebki ülioluline küsimus: kelle probleem see on, kui õpetaja klassi ees karjub või märatseb (nagu minu kooliajal) – kas õpilase või õpetaja probleem? 15 aastat õpetajana töötanuna pean nentima, et see on 99% õpetaja probleem, õpetaja labiilne närvisüsteem, sisemised ja kodused probleemid, mille tagajärjeks on psühhoosiseisund või paremal juhul poistega õelutsemine ning tüdrukute eelistamine poistele.

Võtmeküsimusi poiste kasvamisele ja arenemisele kaasaaitamisel on vähemalt kolm:
1. Kes on juht?
2. Millised on reeglid?
3. Kas reeglid on õiglased?

Steve Biddulph on ühes oma raamatus väga tabavalt esile toonud, millest ära tunda poistesõbralikku kooli. Tooksin oma sõnastuses välja olulisemad aspektid.

Autor väidab, et koolil on iga üksiku poisi hindamiseks kindlad (loe: õiglased) reeglid. Hinnata ei tule ainult õpitulemusi ja tüdruklikku käitumist, vaid ka poiste osalemist kooli ettevõtmistes, spordis, ühiskondlikus elus ja juhtimises (sic!)! Kas ja millist statistikat peab kool poiste edusammude kohta?

Kooli positiivne lähenemine mehelikkusele – ka naispedagoogid peavad olema valmis selleks, et poistest saavad teismelised (loe: iseseisvust ihkavad mehehakatised).

Oluline on ka poiste võimaliku varaküpsuse äratundmine, olles valmis tunnistama ja tunnustama poiste ja tüdrukute füüsilist, vaimset-emotsionaalset ja sotsiaalset eripära, mitte nivelleerida kogu klassi priimustüdrukute mätta otsast. Olen ka ise olnud 7. klassi klassijuhataja, ning selles eas on probleemid tüdrukutega hoopis komplitseeritumad kui poistega – seda tuleb endale lihtsalt teadvustada, mitte eitada.

Kas ja kuidas aitab kool poistel kujundada positiivset minapilti, et nad peaksid lugu iseendast ning oskaksid väärikalt suhelda tüdrukutega ning naissugupoolega üldse? Milline on siin naisõpetajate eeskuju poistele (sama kehtib ka meesõpetajate kohta)?

Mõnda õppeainet võiks teismeliseeas õpetada poistele ja tüdrukutele eraldi. Ruumilogistika on siinjuures tehniline probleem.

Kuidas võimaldab kooli ajakava õpetada erivajadustega poisse põhjalikumalt ja mõnikord eraviisiliselt (diferentseeritult; ka konsultatsioon ei ole pelgalt ülesannete lahendamise koht, vaid järeleaitamine, mõistmine, toetamine – olla mentor!).

Kool on demokraatlik. Üllatus, üllatus – ka poisid juhivad koolis õpiprotsesse, et teha otse juhtkonnale või läbi õpilasomavalitsuse konkreetseid ettepanekuid, mida võetakse ka arvesse. Kas poisid on kaasatud otsustamisse-vastutamisse?

Kool pakub erinevaid võimalusi tunnustuse saamiseks. Mitte kõik poisid pole osavad matemaatikas või spordis. Kool peab tagama, et kõik (sic!) poisid saaksid tunnustatud. Selline kool, kus valitseb õpilaste vaheline konkurents ja kiidetakse ainult väheseid tippu jõudnuid, ei sobi poistele. Kas ja kuidas tunnustatakse koolis häbelikke, ülekaalulisi, tõrjutud või lihtsalt vähemandekaid poisse?

Kool kaasab oma töösse isasid. Ilma koolipoolse loomingulise pingutuseta isad kooliellu ei sekku. Siin tuleb välja töötada kindlad strateegiad.
Kõik õpetajad (soost ja vanusest sõltumata) peavad end pidevalt täiendama ning jälgima, hindama ja analüüsima oma töö tõhusust poiste õpetamisel. Siis on õpetajatel väiksem oht saada šokki, kui ta äkki märkab, et 14-aastane poiss käitub teistmoodi kui 10-aastane.

Print Friendly, PDF & Email