Ruhnlased protestivad laevaliini lühendamise vastu

Üleeile ajakirjanduses ilmunud teadete peale võimalikest ümberkorraldustest Ruhnu–Pärnu laevaliinil võttis saare vallavolikogu vastu pöördumise, milles väljendatakse ruhnlaste rahulolematust säärase otsusega.

“Ajakirjanduses esitatud seisukohad, et Ruhnu–Pärnu liin asendatakse Ruhnu–Munalaiu liiniga on aga ruhnlastele vastuvõetamatu. Samas on teadaolevalt läbirääkimiste käigus loobutud Ruhnu–Pärnu liini säilimisest,” teatab Ruhnu vallavolikogu oma pöördumises.

Saare maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja kt Mika Männik ütles üleeile Oma Saarele, et seesugune läbirääkimiste käigus kõne alla tulnud võimalik areng tagaks küttekulude kokkuhoiu. Reisijad peaksid siis edaspidi kasutama Munalaiu–Pärnu vahelist bussiliiklust, mis tuleb võimaliku uue laevagraafikuga vastavusse viia.

Ruhnu vallavolikogu pöördumises märgitakse, et Ruhnu–Pärnu laevaliini asendamine Munalaiu–Pärnu bussiliiklusega on mõeldamatu, kuna laev on oluliselt suurem kui olemasolevad bussid, samuti ei pruugi laev halbade ilmaolude tõttu alati õigeks ajaks Munalaiu sadamasse jõuda ning siis reisijad ei jõuagi bussi peale.

“Kujuteldamatu on, et Munalaidu kogunenud inimesed hakkavad taksot järele tellima,” öeldakse pöördumises, lisades, et säärase otsuse korral kallineks Pärnusse pääsemine inimeste jaoks hüppeliselt. Kallimaks muutuks ka kaubatellimine Pärnust, lisaks on kaubatellimine Munalaidu ruhnlaste arvates logistiliselt keeruline.

Vallavolikogu viitab ka ühistranspordiseadusele, mille kohaselt peab avalik liinivedu arvestama kõikide kodanike õigustatud liikumisvajadust. “Praegune olukord, kus suvist liinigraafikut kinnitatud ei ole ja valitseb totaalne segadus, on kahjulik kõikidele osapooltele, nii ruhnlastele, Ruhnu reisida soovijatele kui ka laevakompaniile endale,” märgivad Ruhnu vallavolikogu liikmed, lisades, et ruhnlastel jääb seetõttu olulises osas saamata turistide teenindamisest saadav sissetulek, turismigrupid ja -firmad on juba praegu alustanud broneeringute tühistamist.

Samuti ei peeta õigeks laevakompanii väidet kahjumist liini teenindamisel. “Riigihange Ruhnu laevaliinide teenindamiseks on tehtud avatud konkurentsi tingimustes ja iga-aastase kütuse- ja personalikulu tõusu saab katta kas dotatsiooni suurendamisega nagu eelmisel aastal või mõningase liiniveo mahu vähendamisega jooksval aastal,” öeldakse pöördumises ning kutsutakse üles arvestama Ruhnu kui väiksema osapoole õigustatud huve.

Print Friendly, PDF & Email