Kaitsepolitsei peadirektoriks võib saada saarlane Raivo Aeg

Siseminister Jüri Pihl esitab kaitsepolitseiameti juhi kandidaadiks praeguse politseipeadirektori Raivo Aegi.

Siseminister Jüri Pihl ütles, et Raivo Aegi kasuks räägivad kogemused nii politseitöös kui ka -juhtimises. “Paljuski oli Raivo Aegi juhtida ka Eesti taasiseseisvumise aegse suurima avaliku võimu vastase väljaastumise ohjeldamine ning korratuste lõpetamine 2007. aasta aprillis. Just tänu politseistruktuuride professionaalsele sekkumisele suudeti näidata, et Eesti on iseseisev sõltumatu riik, mille elu ei ole võimalik kuritahtlikult suunata,” märkis Pihl.

Raivo Aeg on sündinud 4. juulil 1962 Kuressaares. Ta on lõpetanud Tallinna polütehnilise instituudi ning töötanud politseis aastast 1991. Politseipeadirektoriks nimetas valitsus Aegi 15. septembril 2005.
Praeguse kaitsepolitsei peadirektori Aldis Aluse ametiaeg lõpeb 15. juunil.
Kaitsepolitsei peadirektori nimetab viieks aastaks ametisse vabariigi valitsus siseministri ettepanekul, kui on ära kuulanud riigikogu julgeolekuasutuste järelevalvekomisjoni arvamuse.

Juhul kui valitsus nimetab Raivo Aegi kaitsepolitsei juhiks, esitab siseminister uueks politseipeadirektori kandidaadiks praeguse Põhja politseiprefektuuri politseiprefekti Raivo Küüdi.

Print Friendly, PDF & Email