Kirjutavad: Lapsehoid (1)

Õpetajate Leht, 2. mai

Tänapäeval käivad paljud lapsed lapsehoius, sest munitsipaallasteaias kõigile kohti ei jätku. Samas on riiklikud nõuded lapsehoiuteenusele minimaalsed.

Lapsevanem peab teadma, milline on lapsele sobiv arengukeskkond ja kas pakutav teenus vastab tingimustele. Laste õiguste seisukohalt on tähtis silmas pidada, et kõikidel lastel on õigus võrdsele kohtlemisele ja headele tingimustele. Seega peame ka neile lastele, kes ei saa munitsipaallasteaeda kohta, suutma pakkuda kvaliteetset kasvukeskkonda.

Riiklikud nõuded lapsehoiuteenusele on madalad. Ka ühiskondlikud ootused on lapsehoiu suhtes tagasihoidlikud. Arvatakse, et lapsehoid on koht, kus lapsed lihtsalt “ära” hoitakse ja lapsehoidja on see, kes hoiab lastel “silma peal”.

Paljud uurimused on näidanud, et esimese kolme eluaastaga õpivad lapsed rohkem kui hilisemas elus tervikuna. Kindlasti ei tohi leppida olukorraga, kus hoidjad ei tea, kuidas toetada lapse arengut parimal moel.

Arenenud riikide laste päevahoiusüsteemid toetavad lapsevanemate vajadusi paindliku ja lapsest lähtuva lastehoiu vormi järele. Sageli on see tegevusvaldkond antud erasektorile, mida omavalitsus või riik toetab ja kontrollib. Mitmetes riikides on kehtestatud nõuded, millele lapsehoidja ja pakutav hoiuteenus peavad vastama.

Olukord, kus Eestis lapsehoiu kvaliteeti ei tähtsustata, peab muutuma. Oma koduse keskkonna ja mängukeskse lähenemise kaudu pakub lapsehoid lastele hea võimaluse füüsiliseks, vaimseks ja emotsionaalseks arenguks. Kõige tähtsam roll teenuse pakkumisel on kvalifitseeritud lapsehoidjal.

Lapsehoidjad on enda huvide esindamiseks ja oma liikmete elukestva õppimise toetamiseks kutsunud ellu Lapsehoidjate Kutseliidu. Koostöös Tallinna Ülikooli teadlastega oleme algatanud hea lapsehoiu märgi loomise, mille kaudu tunnustada kvaliteetseid hoiukohti üle Eesti.

Tahame luua lapsehoidjate ja teenusepakkujate võrgustiku, määratleda kvaliteedikriteeriumid ja miinimumnõuded lapsehoiule ning ühtlustada ja tõsta lapsehoiuteenuse kvaliteeti.

Print Friendly, PDF & Email