Arnold Rüütel üritab päästa oma kaldaehitisi lammutamisest (3)

President Arnold Rüütel soovib tagantjärele seadustada kaldarajatised, mille ta püstitas veeseadust rikkudes oma krundile Laimjala vallas.

Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja Anges Jürgensi sõnul esitas Rüütel 31. märtsil asjakohase taotluse keskkonnaministeeriumile, kelle pädevuses on vee erikasutusloa väljastamine . “Taotlus on võetud menetlusse ja vaadatakse läbi üldises korras,” kinnitas Jürgens BNS-ile.

Kuna keskkonnainspektsioon on andnud Rüütlile dokumentide korda ajamiseks aega 1. juunini, tuleb tal vajalikud kooskõlastused saada vähem kui kuu ajaga, muidu võib kaldarajatisi ähvardada lammutamine.

Keskkonnainspektsioon tuvastas mullu novembris, et Rüütel rikkus Laimjala vallas Rannakülas Tulitu maaüksusele paadikai ja kaldakindlustuse rajamisel veeseadust, kuna tal puudus vee erikasutusluba. Samas leidis inspektsioon, et rajatised ei ole vastuolus looduskaitseseadusega ega ole keskkonnale kahju tekitanud ning presidendile anti võimalus need tagantjärele seadustada.

Menetlusaluste ütlustest selgus, et Arnold Rüütel pöördus enne ehituse algust keskkonnateenistuse poole, et selgitada ehitamiseks vajalikke tingimusi.

Paraku ei täpsustanud pooled, millises mahus ehitusest on jutt ning millised eeltingimused peavad selliste ehitiste puhul olema täidetud. Seetõttu alustati Rüütli kinnistul kaldakindlustustöid teadmisega, et vajalikud kooskõlastused on olemas.

2006. aastal rajati Rüütli krundile merelt matti võttes kaldapiire, et lained ei ulatuks tormi ajal maja vundamendini. Maja juurde ehitati ka väike paadikai.

BNS

Print Friendly, PDF & Email