Vastukaja: “Mis kiusajal viga”

Koolivägivallast on räägitud ja kirjutatud palju. Kas see kõik aitab kaasa probleemi lahenemisele? Mis ajendab isegi lasteaiaeas lapsi vägivallatsema? Kas vägivalla juured seonduvad kodu, kollektiivi või tänaval toimuvaga?

3. mai Oma Saares avaldatud arvamusartikli “Mis kiusajal viga” internetikommentaarid:

asdf
Enda kooliajast mäletan, et kiusajatel olid probleemsed pered. Tänaseks on neist paljud isegi viinapudeli juurde jõudnud. Kahju neist; nende puhul ei olnud ju lapsed süüdi, vaid pigem keskkond, kus nad kasvasid. Ja sageli võib-olla vanemad tahaksid enda lastega paremini käituda, aga ei oska. Psühholoogiline abi kuluks siin kindlasti ära nii lapsele kui perele, kui laps elab teiste peal välja kodus kogetud vägivalda.

Kessu.
Tänapäeval lapsevanemad oma muredega üksi, suhted pingelised ja lapsele kanduvad.

to Kessu
Loomulikult kanduvad probleemid lastele üle. Miks on nii palju probleemseid lapsi lasteaedades, koolides? Vanematel pole lihtsalt tahtmist oma jõnglasega tegeleda (No palju sul nüüd raha vaja on? Andsid Jukule molli? Vähe andsid, et kaebama läks. Mul ei ole aega tulla teie kontserti kuulama).

Iga vanem PEAB leidma AEGA oma lapse jaoks. Ainult ühiskonna süüdistamine ei vii kuhugi. Laps on ju pärit KODUST. Kui kodus on väärtushinnangud ja reeglid paigas, ei tule Teie lapsest kiusajat ega ka kiusatavat.

kui
Ega õpetaja “ei näe ega kuule” kunagi mitte midagi. Lihtsalt istub õpside toas või vaatab naeratades pealt, et poisid, mis te nüüd mürate. On nii? On!

Print Friendly, PDF & Email