SÜG ei ole popitajaid veel tööga karistanud

Kuigi Saaremaa ühisgümnaasiumis kehtib uus popitegijate karistuskord juba pea kaks kuud, ei ole ühtegi koolist põhjuseta puudujat siiamaani veel tööga kooli heaks karistatud.

Saaremaa ühisgümnaasiumi õppealajuhataja Marek Schapeli sõnul ei ole uue õpilasesinduse väljakäidud ja hoolekogu poolt heaks kiidetud karistuskorra eesmärgiks koolist põhjuseta puuduvate õpilaste tööle rakendamine.

“Seda kasutatakse vaid juhul, kui õpilasel on hinded korras, aga põhjuseta tundide arv üle lubatu,” selgitas Schapel. Ta lisas, et Saaremaa ühisgümnaasiumis ei ole selliseid juhtumeid peaaegu üldse. “Tavaliselt need, kes panevad koolist poppi, ka õpivad halvasti,” lausus Schapel, märkides, et sellisel juhul on popitegemise karistuseks suvine õppetöö.

“Need, kes puuduvad üle 5 tunni, peavad suvel kõik tunnid topelt järele tegema,” ütles õppealajuhataja Schapel ja selgitas, et kui õpilane on põhjuseta puudunud näiteks 10 tundi, siis suvel peab ta järele tegema juba 20. “Puudumised tehakse tasa suvevaheaja arvelt, popitajad on oma puhkuse juba aasta sees välja võtnud,” lausus Schapel.

Saaremaa ühisgümnaasiumi õppealajuhataja sõnul on praegu päris mitu õpilast, kellel on põhjuseta puudutud tundide arv piiri peal. “Kui õpilane on puudunud alla viie tunni, siis sellega tegeleb klassijuhataja,” märkis Schapel ja lisas, et kui puudumised ületavad viie tunni piiri, rakendatakse muid meetmeid.

“Üldiselt me püüame töökaristusi mitte määrata, sest oleme ikkagi õppeasutus,” kinnitas Marek Schapel. “Samas ega töö õpetamine ka õpilasele halba tee.”

Selle õppeveerandi statistika kohaselt on Saaremaa ühisgümnaasiumis puudunud 37% 5.–9. klassi poistest ning 31% samade klasside tüdrukutest. Gümnaasiumi osas on põhjuseta puudunud 51% poistest ja 23% tüdrukutest. “Enamasti on need õpilased koolist puudunud 1–2 tundi,” selgitas Schapel, nentides, et probleemseid puudujaid on kogu kooli kohta vaid mõni.

Print Friendly, PDF & Email