Orissaare võib saada elektri-liinide alla ATV-raja

Orissaare vallavanem Raimu Aardam tegi Riigimetsa Majandamise Keskusele ettepaneku lubada elektriliinide all olevat kaitsetsooni kasutada ATV-rajana.

Orissaare vallavanem leidis, et ATV-dega sõitmiseks saab kasutada suurte elektriliinide alust maad. “Seda muidugi mitte päris traatide all,” märkis Aardam ja lisas, et taotletakse luba sõitmiseks laial kaitsetsoonil metsa ääres.

“Seda maad ei saa nagunii teiseks otstarbeks kasutada,” kommenteeris Aardam. Tema sõnul saaksid seda maa-ala kasutada ATV-ga ringisõitmisest huvitatud inimesed.

Aardami sõnul seisneb probleem selles, et ATV-ga ei ole Orissaare vallas kuskil sõita. Paljudes turismitaludes on olemas ka ATV-de laenutus, kuid puuduvad alad, kus nendega sõita saab. “Metsas ei saa, sest seal on üldiselt võõras maa ja era-metsa kinnistud,” selgitas Aardam.

Aardami sõnul oli näiteks ühe võimaliku kohana jutuks Tagavere dolomiidikarjäär, aga kuna see koosneb praktiliselt puhtast kivist, oleks see noortele ohtlik ja riskantne koht ATV-ga sõitmiseks.

Jaak Bahovski OÜ-st Jaotusvõrk ütles Oma Saarele, et kaitsetsooni kasutamist tuleb kooskõlastada ametlikult maaomanikuga. “Enamjaolt on liinide alused maad eraomandis, mõned aga ka riigi omad,” ütles Bahovski.

“Maaomanik otsustab sel juhul, mida ta oma maal laseb teha ja mida mitte,” märkis ta. “Kui hakatakse kaitsetsooni künkaid rajama, siis peab selle projekti ka meile esitama,” kommenteeris Bahovski ja lisas, et sellisel juhul võib piiranguid sätestada.

Print Friendly, PDF & Email