Arvavad: Haridusjuhtide töölepingud tähtajatuks (1)

Kaua poliitikute vahel vaieldud teema, kas haridusjuhtide töölepingud peaksid olema tähtajalised või mitte, on leidnud lahenduse. Ühtepidi on kardetud juhtide muutmist poliitilise mängu osaks, teistpidi on maal sageli olukord, kus kandideerib ametisolev direktor üksinda. Sellise konkursi korraldamine on mõttetu. Mis põhjusel ei tulda konkurssidele? Napib kandidaate või ei taheta ametisolija töökohta võtta?
Alates käesoleva aasta 1. augustist ei pea omavalitsused enam iga viie aasta tagant korraldama konkursse koolidirektorite või lasteaiajuhatajate töölepingute sõlmimiseks.

Mida arvate haridusjuhtide töölepingute muutmisest tähtajatuks?

Kuna maaomavalitsused kulutavad eelarverahast ca 50% haridusele, siis on otstarbekas majandamine omavalitsustele määrava tähtsusega, määrava tähtsusega on ka koolikorraldus tervikuna, seega on tegemist kõrgendatud huviga ja tähtajaline leping on siinkohal õigustatud.
Raimu Aardam,
Orissaare vallavanem

Haridusjuhtide töölepingute muutmine tähtajatuks on väga õige samm. Sellega saavutatakse mingi tegevuse kindel suund ja ka selle garanteeritus ajateljel. Ei ole ju kuigi mõistlik elada ühest konkursist teiseni. Haridusjuhtide tähelepanu peab olema suunatud hariduse ja ka harituse tagamisele, mitte pidevale konkureerimisele oma ametikohale.
Ebaefektiivsed haridusjuhid sõelutakse rahva poolt niikuinii välja. Mida tugevam ja pädevam haridusjuht, seda stabiilsem ja tugevam ka haridusasutus.
Tiit Peedu,
Muhu vallavanem

See võib olla kaksipidine asi: enne oli koolijuhtidel oht, et võisid koha kaotada poliitika pärast, kuid nüüd on omavalitsusel raske sisse tuua uut ja värsket suhtumist, ja kui seda tööd tehakse lihtsalt kohahoidmiseks, on väga raske midagi muuta.
Enno Pildre,
Kärla vallavanem

Seisukoht on kahene. Ühest küljest on hea, et olukord on stabiilne ja juht võib teha pikemaajalisi plaane. On ehk ka rohkem püüdlik uute õpetajate otsingul, et tagada paremad õpitulemused.
Teisest küljest, kui otseseid probleeme juhiga ei ole, aga samas on ta passiivne koolielu edendama, siis on raske teda välja vahetada. Võib tekkida töövaidlus, mille võidab reeglina töötaja. Tähtajalise lepingu puhul on väljavahetamine lihtsam.
Ludvik Mõtlep,
Leisi vallavanem

Print Friendly, PDF & Email