Unistustel oo moeks ootamata kombel täide minna (1)

Vahel võib mailmast just kõriauguni olla. Läksi ma nädali eest praami peale – sõuke tunne olli, et tõmba kabuuts silmini justkut mõni räppar. Es tahtn kedagid nähe ega kuulda, ühtegid võltsi naeratust jägada ega vastu võtta.

Palusi omas mõttes vanajumalad, et ta moole mõne siira ja südamliku inimese vastu soadaks, kut ma just pea kellegagid reakima. Et omade tahtmistega tasub igal juhul ette voadata, ole ma kuuln küll. Soovimised pidade vahel täide minema. Seda saingid kohe tunda. Üks mailmatuma kena inimene seisis keskel teed ja pakkus oma seltsi. Nüüd mõtlemist tükiks aaks, kas olli unes või ilmsi. Vähemaste valguse tõi see ilmaime hinge sisse tagasi.

Miks ma seda juttu teitele reagi. Sellepärast, et ma põle kindlaste ainumas, kellel vahel tuju sant. Üks rohi sandi tuju vastu oo igapäisest elust kenamate mõtete mõtlemine. Ja ehk aitab teisigid teadmine, et unistustel oo moeks ootamata kombel täide minna.

Roheliste algatusel unistame puhtast Eestist – pange silmad kindi ja mõtelge – eks ole ju kena! Vahel ja änamaste ep soa aga paljast vanajumala armule lootma jääda ja tuleb ise midagid ää tiha, et kena mõte teoks soaks. Kolmas mai põle ainuke päe, kus Eestimaad kenamaks ja puhtamaks soab tiha. Neid päivi oo voastas tüki rohkem. Ja et koristamine võib soaja harjumuseks, põle taris karta – see päris kena harjumus. Hellamaa külakeskuse juures korrastatse tükkis täna ja juba omingust saadik.

Olli kuulda, et soarde peal oo ikka veel vabatahtlikka 3. mai ettevõtmiseks puudu. No soarerahvas oo soarerahvas. Ma tea iseenese tarkusest, et ega’p lähe ikka küll väga kergeste igat sorti aktsioonidega seltsi.

Et mis seal siis nõnna oo… elu ennegid oln ja jätkub pärast koa. Mailmas rinki voadates paistab aga hirmsaste sõuksi märka, mis hoiatavad. Ja põlegid just täpseste teada, mis oome juhtub. Kas tuleb uputus, jääaeg või midagid veel hullemad. Pisike inimene tegeleb oma pisikste asjadega.

Üks kena noabrinaene lassi ühepäeva käed rippu – hirmus asi, voata rinki – ikka võidelse oma pisikse võimu pärast ja noaber keerab noabrile käru. Et kui aga soaks teesele ää tiha, siis oo justkut päe kordas. Üks töökaaslane oo teise peale kade, et äkist aga teine oo taast kuidagidpidi param. Kohe nii kade, et tea, mis kõik ää teeks.

Et voadake oma ümber, hoidke mis veel hoida ja elage! Kogu südamega. Et me`p teagid änam ju, mis oome tuleb. Kurjusega teete aga liiga kõiksepealt iseomale.

Kultuur oo tüki ajatum kut võim. Mineva nädali lõppus Salmel peetud 14. Saaremaa noorde kultuuripäevadel hoidis Muhu soare au kooli näiterink Leena Peegli eestvädamisel. Selle näiteringi esimene avalik väljaastumine tegi kohja peal inimestele head meelt ja Maarja-Liis Mereäär sai oma osatäitmise eest eripreemia. Mängeti lugu “Jälle need lollid ja sandid”, ümber tehtud paerguse aa moe järele tüki “7 vanatüdrikud” järele.

Lapsed mängvad uhkeste ja lustiga, te õige kutsuge nad omale esinema!
Pühabe sõitvad muist muhulasi Ungari. Meesansambel ja koolimaja 5. lassi kapell “Kuldvõtmeke” Vello Tikerpalu juhtimisel lähtvad reisu peale meite kultuuri külakostiks viima ja kohjapealsete kultuuriveartustega tutvust tegema. Ungari County Wandering Festival oo üks sõuke Europeade’i korraldajate poolt pakutud Europeade’st vähe vabam viis ilmas oma rahva vaimuvara jägada.

Käsitöö tegijad hakkavad oma tikkimise nõelasid suiks padja sisse suskama. Hellamaa külakeskuses tikitse viimased sellekevadised pisted 8. mail. Siis tahetse üks taliste koosköimiste aegas tehtud käsitööde näitus välja panna. Voadake omad meisterdat asjad üle ja viige teistele nähe.
Nõmmküla külakeskuses soab paergus kuni emadepäevani nähe varspistes vanu ja uusi käsitööesemeid.

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email