Pooled saarte kultuuriprogrammi taotlustest esitati Saare- ja Muhumaalt

Kultuuriministeeriumi programmile “Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2008–2010” oli eilse pärastlõunase seisuga laekunud kokku 40 taotlust. Neist pooled on esitatud Saare- ja Muhumaalt.

“Kõik taotlused on toredad ja valiku tegemine ei ole ilmselgelt kerge,” sõnas kultuuriministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Ave Toots-Erelt. Näitena tõi ta Lümanda põhikooli taotluse “Õpik-töövihik “Lapsepõlvemaa””.

Põhikooli õpetajad on kokku kogunud ja kirja pannud materjalid oma koduvalla kohta ning seda õpik-vihikut saaksid lisamaterjalina kasutada 1.–6. klassi õpilased. Kogumik sisaldab 24 erinevat teemat kodukohast ning väärtustab Saaremaa eripära, kodu, pereväärtusi, kodukoha ajalugu, loodust, kultuuri ja kirjandust.

Veel tõi Toots-Erelt näiteks Kuressaare Kultuurivara taotluse jätkuprojektile “Öölaulupidu “Ilus oled, Eestimaa”” ja MTÜ Saaremaa Rahvakultuuriselts taotluse Saare maakonna rahvariiete raamatu väljaandmiseks.

Leisi vallavalitsusel on soov teha õppefilm Angla tuulikute restaureerimisest ning OÜ Sörlini on esitanud taotluse projektile “Koduleiva päev Sörvemaal”, mis hõlmab näitust vanadest leivategemisvõtetest ja leivategemise päeva, mille raamesse kuuluvad veel mitmed töötoad.

Programmiga “Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2008–2010” tahetakse väärtustada ja taaselustada Eesti saartele omast elulaadi, tavasid ja kombeid ning keelelist eripära.

Komisjon hakkab taotlusi läbi vaatama lähiajal ja otsused selguvad ilmselt mai teisel poolel.

Print Friendly, PDF & Email