Kärla vald plaanib osta Tõllu kinnistu külaseltside tarbeks

Kärla vald plaanib osta Tõllu kinnistu külaseltside tarbeks

 

Kärla vallavolikogus tuleb sel nädalal arutusele plaan osta praeguselt eraomanikult Tõllu kinnistu, mis on kunagise töökojakompleksi üks osa ning kus asub praegu ka kauplus, külaseltside tarbeks.

Vallavanem Enno Pildre ütles Oma Saarele, et praegu on kava idee tasandil, kuid kuna kohalikel seltsidel puudub oma kooskäimiskoht, loodab ta volikogu heakskiitu. “Olen seda meelt, et volikogu võiks asjasse positiivselt suhtuda,” märkis Pildre. “Lisaks seltsitegevuse arendamisele saaks Tõllu kinnistul olevas majas pidada sünnipäevi ja korraldada peielaudu ning ei peaks iga sündmuse puhuks sõitma Kärlale,” rääkis ta.

Seda, kui palju omanik Tõllu kinnistu eest vallalt raha tahab, Pildre ajalehele ütlema ei soostunud, mainis vaid, et hind on vallale taskukohane. “Kindlasti võiks kauplus majas edasi töötada,” arvas Pildre.

Ka Käesla ja Paadla seltside eestvedajad Maive Õispuu ja Eero Grahv on seda meelt, et kohalikul rahval on väga vaja kooskäimiskohta. “Ehkki meie selts on alles registreeritud, oleme just noortega mitteametlikult koos käinud juba paar aastat ning siiani talvisel ajal kodudes,” rääkis Grahv.

Õispuu sõnul on Käesla selts siiani peamiselt tegelenud külaplatsi valmis ehitamisega ning praegugi saadakse kokku igal pühapäeval, kuid külmal ja talvisel ajal kooskäimiskohta pole neilgi.

Mõlemad seltsid on valmis kinnistul asuva hoone kordategemiseks kirjutama projekte ning ka ise ehitusel käed külge panema. “Noored on meil väga abivalmis,” kinnitas Grahv. Samuti loodavad mõlemad seltsid, et majas jääb tööle Tõllu kauplus. “Meid see pood ei sega, ega ruumidel ei olegi mõtet lasta tühjalt seista,” lisas Grahv.

Käesla seltsis on Õispuu sõnul 19 liiget, kuid külaelanikke üle poolesaja. Paadla seltsi asutas aga 13 aktiivset inimest, kuid tegusaid inimesi on Grahvi hinnangul koha peal tunduvalt enam.

Pildre sõnul võiks vallavolikogu otsus Tõllu kinnistu ostmiseks tulla juba maikuu istungil. Siiani on Kärla vald toetanud külade seltsielu eraldi eelarverea pealt. Seltsid ja seltsingud on oma järgmise aasta soovid vallamajja esitanud eelarve tegemise ajal.

Print Friendly, PDF & Email