Juhtkiri: Ühistegevus on meie elu osa (1)

Juhtkiri: Ühistegevus on meie elu osa

 

Eestlaste ühistegevuse ja seltsielu traditsioon sai alguse ärkamisajal 19. sajandil. Väheks on jäänud neid, kes mäletavad esimese iseseisvusaja ühiseid ettevõtmisi, kuid keskealine ja vanem põlvkond mäletab hästi elu, mis mühas kolhooside-sovhooside ajal. Palju suheldi töökohal, sest sadu inimesi töötas samas asutuses. Ka peod olid vägevad, rahvast käis koos hulgi. Nii mõnigi erimeelsus leidis klaarimist peol ja sellega oli asi tehtud.

Kadus endine riik, kadusid kolhoosid-sovhoosid. Hakati vara jagama, maid tagastama-erastama, tulid tülid. Keegi sai äri käima, kellelegi jäi töölise või sulase saatus. Tekkisid pinged, inimesed kadusid eri leeridesse. Elu edenedes ja vabariigi arenedes hakati siiski otsima võimalusi ühistegevuseks. Külaseltside teke sai positiivseks nähtuseks.

Oma ruumide probleem on jäänud. Seda enam tänud nendele valdadele, kes ruumimuresid lahendada aitavad. Üsna tähtis on aga kohalike inimeste enda aktiivsus, et majade kordategemiseks ei hakata käima vallamajas naelu, pappi, lauajuppi või värvipurki küsimas.

Print Friendly, PDF & Email