Ajakirjanik arvab: Kes on taasiseseisvumise isa? (2)

Ajakirjanik arvab: Kes on taasiseseisvumise isa?

 

Kuigi majanduses kõlavad üha hirmuäratavamad noodid, elame kogu riigiga ümmarguste tähtpäevade valguses. Kestab vabariigi 90. aasta, 20. asutamisaastat peavad nii rahvarinne kui ka muinsuskaitsjad. Hirvepark 20 möödus eelmisel aastal, järgmisel on Balti kett 20. Pidu kui palju.

Paraku on meie riigis jätkuvalt mitu ajalugu. Tuntumatest tean Mart Laari ajalugu ja Edgar Savisaare ajalugu. Oma tõde mõlemas, sest tegemist on eri inimeste ja eri vaatenurkadega. Avalikkuse ees käib ajalugude vahel vaidlus, sest millegipärast leiavad osapooled, et just nemad on Eestile selle kauaigatsetud vabaduse toonud. Mõnda sõimatakse natsionalistiks, kedagi süüdistatakse KGB käpa all töötamises, keegi esindas muid “rahvavaenlasi”, olgu siit- või sealtpoolt ookeani.

Minuealised olid selles protsessis pealtvaatajate või kaasalööjate rollis, seetõttu loetlen neid sündmusi, mida mäletan. Oli fosforiidisõda, olid ERSP-lased, muinsuskaitsjad, rahvarindelased. Kremlis “vaibal” käis Arnold Rüütel, oma aruandeid pidid esitama Vaino Väljas ja Indrek Toome.

Käivitati IME, lisaks tegutses veel mingi müstiline organisatsioon nimega Vaba Eesti. Kodanikke asus registreerima Kodanike Komitee. Igaüks ajas asju, kuidas oskas ja oma parema äranägemise järgi. Kas eesmärk oli saada Eestile suuremat autonoomiat, taastada iseseisvus või püüdis keegi vankrit mujale nihutada, on vastuseta.

Kõik me mäletame Balti ketti ja öölaulupidusid. Siis olime kõik väljas sõbralikult, mõtlemata, mis asju keegi ajas. Tulemus on tänane vabariik. Tulnud löömingu ja vereta. Kelle teene see oli ja kas seda on võimalikki enam tänapäeval täpselt kindlaks teha, jäägu ajaloolaste pärusmaaks.

Aga lüüa tänapäeval omavahel lahingut selle üle, kes iseseisvuse isa tiitli saab, meenutab mulle üht seika mujalt. Nimelt tuntud seriaalist “Õnne 13”, kus mitu meest püüab tõestada, et just temal on Are Prillopi lapse suhtes isaõigused.

Print Friendly, PDF & Email