Lootsi tänava elamurajooni rajamiseks on vaja keskkonnaministri luba (3)

Kuressaare Lootsi tänav 25 ja 27 elamurajooni ehitamiseks on vajalik keskkonnaministri nõusolek ehituskeeluvööndi vähendamiseks.

Vastuseks Kuressaare linna pöördumisele ehituskeeluvööndi vähendamise küsimuses seoses elamurajooni rajamisega puhkeotstarbelisele maale teatas keskkonnaministeerium, et kuna kõnealusele alale planeeritakse lisaks puhkealale ka äri- ja elamufunktsioone, muudetakse sellega oluliselt üldplaneeringu lahendust.

Juhul kui omavalitsus leiab, et lähtuvalt uutest funktsioonidest on ehituskeeluvööndi vähendamine siiski vajalik, tuleb vastavalt looduskaitseseadusele esitada keskkonnaministrile põhjendatud taotlus ehituskeelu vähendamiseks või kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldav detailplaneering.

Kuressaare abilinnapea Urmas Sepp ütles Oma Saarele, et keskkonnaministeeriumi kiri ei ole temani veel jõudnud, mistõttu ei oska ta kirja sisu ja linnavalitsuse edasisi samme veel kommenteerida.

Ehituskeeluvöönd Põduste jõe suudmealal kaotati omaaegse keskkonnaministri Heiki Kranichi loal seoses mereäärse puhkeala väljaarendamise vajadusega, mis kajastub ka kehtivas Kuressaare üldplaneeringus.

Saare maavanem Toomas Kasemaa aga tegi mõni aeg tagasi Lootsi 25 ja 27 detailplaneeringu järelevalve käigus linnavalitsusele ettekirjutuse võtta planeeringuala ehituskeeluvööndi määramisel aluseks looduskaitseseadus, kuna arendaja soovib puhkeotstarbelise maa peale ehitada ka elamuid ja äriobjekte.

Arendaja soovib rajada osa elamuid kaldajoonest vaid 10 meetri kaugusele, kuid elamurajooni rajamine puhkealale tähendaks üldplaneeringu muutmist, millega kaasneb looduskaitseseadusest tulenev 50 meetri ehituskeeluvööndi nõue.

Veebruari lõpus kinnitas Kuressaare linnavalitsus Lootsi 25 ja 27 detailplaneeringu koostamise täpsustatud lähteseisukohad, milles ranna- ja ehituskeeluvööndiga seotud küsimused olid jäetud igasuguse tähelepanuta.

Lootsi 25 ja 27 omanik Van Dahl Investments OÜ soovib alale ehitada muuhulgas kuuekorruselise ärihoone ja paarkümmend erineva suurusega elamut.

Print Friendly, PDF & Email